Aрхив журнала > 2005 > №3, май-июнь

A new enzymo-chemical method for simultaneous assay of methanol and formaldehyde

М. V. Gonchar, D. Grabek, B. Oklejewich, H. М. Pavlishko, О. V. Shamlian, V. А. Sybirny, Z. Kotylak, К. Rudke, E. Cs?regi, A. A. Sibirny

Описано новий ензиматично-хімічний метод визначення вмісту метанолу і формальдегіду при їх одночасній присутності з використанням алкогольоксидази (АО) і альдегід-селективного реагента – 3 метил-2-бензотіазолінон гідразону (МВТН). Фермент служить для окислення метанолу до формальдегіду, а роль МВТН подвійна: 1) на першій стадії реакції він утворює безбарвний азиновий адукт із предіснуючим та новоутвореним в ензиматичній реакції формальдегідом і запобігає його подальшому окисленню під дією АО; 2) на другій стадії реакції відбувається неензиматичне окислення азинового продукту до ціанінового барвника під дією іонів заліза в кислому середовищі. Початковий вміст формальдегіду визначають за колориметричною реакцією з МВТН без оброблення проб АО, а вміст метанолу – за приростом кольорового продукту завдяки метанол-оксидазній реакції. Можливість роздільного визначення вмісту метанолу і формальдегіду пропонованим методом доведено як на модельних сумішах, так і на реальних зразках стічних вод та технічному формаліні. Порогова чутливість методу для обох аналітів складає близько 1 мкМ, що відповідає 30–32 нг аналіту в 1 мл фотометрованої суміші і в 3,2 раза перевищує чутливість хімічного методу з використанням перманганату і хромотропової кислоти. Лінійність калібрувальної кривої є надійною (p більш 0,0001), а похибка паралельних вимірювань для реальних зразків не перевищує 7%. Пропонований метод, порівняно зі стандартним хімічним підходом, не вимагає використання агресивних речовин (концентрованої сірчаної і фосфорної кислот, перманганату, хромотропової кислоти), простіший у виконанні і може використовуватись під час контролю промислових стічних вод та сертифікації формалінвмісних промислових продуктів.

Получено: 2005-01-10

Опубликовано на сайте: 2005-05-05

Оригинал статьи на английском языке доступен для скачивания в формате PDF.

© Украинский биохимический журнал