Aрхив журнала > 2009 > №4, июль-август |

АНТИСМЫСЛОВЫЕ ОЛИГОНУКЛЕОТИДЫ – ВОЗМОЖНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ПРИОНЫХ ИНФЕКЦИЙ

Стадник В. В. | Л. А. Изюмова | Ю. А . Ржепецкий | Майор Х. Я. | Вербицкий П. И. | В. В. Влізло

Вивчали in vitro та in vivo вплив інкорпорованих у катіонні імуноліпосоми антисенсних олігодезоксирибонуклеотидів (асОДН ) на вміст клітинного пріона PrPC. Показано, що асОДН , які комплементарні до кеп-ділянки, зони стартового кодону та середини відкритої рамки зчитування мРНК PrPC, здатні знижувати на 80% його вміст у клітинах лінії L1210. Найефективнішими в цьому аспекті виявилися асОДН , комплементарні до кеп-ділянки та відкритої рамки зчитування. Дослідження, проведені in vivo, свідчать, що асОДН зменшують на 60% рівень досліджуваного протеїну в периферичних органах пріонреплікаційної системи щурів, не впливаючи на нього в мозку. Одержані нами результати є підставою для подальших досліджень асОДН з метою використання їх як засобу для профілактики та лікування пріонних інфекцій.

 

Получено: 2009-09-06

Опубликовано на сайте: 2009-08-08

© Украинский биохимический журнал