2009 > №3, май-июнь |

Биологические особенности иммуноглобулинов класса G мышей, которым длительное время скармливали мозг крупного рогатого скота

Козак М. М. | Влизло В. В. | Кит Ю. Я. | Стойка Р. С.

Установлено, що згодовування мишам додатково до раціону мозку великої рогатої худоби та м’ясо-кісткового борошна (1:1) призводить до значного підвищення кількості імуноглобулінів, які взаємодіють із ДНК, а також із протеїновою і ліпідною фракціями мозку тварин. Досліджено здатність цих імуноглобулінів індукувати загибель клітин лінії L1210 лейкемії миші шляхом апоптозу, що супро- воджується зміною рівня протеїнів Bcl-2, p53 і прокаспази-3. обговорено можливості використання цієї експериментальної тваринної моделі (клітин лінії L1210 лейкемії миші) для з’ясування цитопатогенетичних механізмів розвитку трансмісивних спонгіформних енцефалопатій.

Получено: 2009-02-25

Опубликовано на сайте: 2009-06-06

© Украинский биохимический журнал