Aрхив журнала > 2005 > № 6, ноябрь-декабрь

6-Phosphofructo-2-kinase/fructose-2,6-bisphosphatase gene family overexpression in the lung tumor

O. H. Minchenko, T. Ogura, I. L. Opentanova, D. O. Minchenko, A. Ochiai, J. Caro, S. V. Komisarenko, H. Esumi

Вивчали експресію різних форм 6-фосфофрукто-2-кінази/фруктозо-2,6-бісфосфатази (ФФКФБ) в злоякісних пухлинах легень людини. Виявлена посилена експресія ФФКФБ-1, -2, -3 and -4 мРНК в злоякісних пухлинах порівняно з нормальною тканиною легень, взятою від тих самих пацієнтів. Методом імуноблотінгу показано значне збільшення рівня ФФКФБ-4 і -3. Встановлено, що експресія ФФКФБ-2, -3 та -4 мРНК в A549-клітинах карциноми легень також збільшена порівняно з нормальною тканиною легень і різко посилюється в умовах гіпоксії. Результати дослідження свідчать про посилену експресію ізоферментів ФФКФБ і можливу роль їх в ефекті Варбурга.

Получено: 2005-06-06

Опубликовано на сайте: 2006-12-26

Оригинал статьи на английском языке доступен для скачивания в формате PDF.

© Украинский биохимический журнал