Aрхив журнала > 2005 > №5, сентябрь-октябрь

Роль взаимодействия путей метаболизма формальдегида и оксида азота в механизме их токсического действия. 2. Токсическое действие оксида азота

Н. П. Дмитренко, А. Холиан

Токсичні властивості NO в організмі реалізуються за його гіперпродукції та пригнічення антиоксидантної системи захисту внаслідок складних хімічних перетворень, основними компонентами яких є перехідні метали, кисень, супероксид й інші радикали. При цьому виявляються задіяні прямо (через утворення нітрозильних комплексів із гемовим і негемовим залізом) та опосередковано (через активні форми азоту) шляхи токсичної дії NO, що через реакції S- і N-нітрозування, нітрування, окислення, дезамінування й інші порушують функціонування різних біомолекул і субклітинних компонентів, спричинюють метаболічний дисбаланс і загибель клітин за типом апоптозу чи некрозу. На прикладі тимоцитів розглянуто можливий механізм загибелі клітин за дії NO, відповідно до якого одним з його ранніх етапів є зниження клітинного фонду АТР, посилення катаболізму аденіннуклеотидів та трансформація ксантиноксидоредуктази з D-форми (ксантиндегідрогеназної) в О-форму (ксантиноксидазну), що каталізує утворення цитотоксичних молекул супероксиду і гідропероксиду. Цей цитотоксичний механізм, що включає в себе трансформацію ксантиноксидазної системи, ймовірно є універсальним і істотно не залежить від пускового фактора.

Получено: 2005-04-04

Опубликовано на сайте: 2005-10-10

Оригинал статьи на русском языке доступен для скачивания в формате PDF.

© Украинский биохимический журнал