Aрхив журнала > 2005 > №4, июль-август

Роль гепарина в формировании пищевой липемии

В. В. Соколик, И. В. Божко

На моделі харчової ліпемії (2 год після прийому їжі) вивчали вплив ендогенного і екзогенного гепарину на вміст основних класів ліпідів у сироватці крові: ефірів холестеролу, триацилгліцеролів, неетерифікованих жирних кислот, а також ефект цього глікозаміноглікану in vivo та in vitro на загальну ліпопротеїнліпазну (ЛПЛ) активність і лецитин-холестерол ацилтрансферазну (ЛХАТ) активність сироватки крові людини. Виявили підвищення фонового і післягепаринового рівнів активності ЛПЛ та зниження вмісту внутрішньоклітинного резервного гепарину. В межах запропонованої математичної моделі обговорюється роль двох факторів, один з яких є ендогенний гепарин, у підвищенні постпрандіальних величин активності ЛПЛ сироватки крові. Було з’ясовано деяке пригнічення активності ЛХАТ через 2 год після прийому їжі та істотне інгібування етерифікації холестеролу в сироватці крові за дії екзогенного гепарину in vivo. Гепарин in vitro (50 ЕД на 1 мл сироватки крові) не впливає на активність ЛХАТ і загальну активність ЛПЛ. З огляду на одержані експериментальні дані, дійшли висновку про суттєву роль ендогенного гепарину в регуляції процесів ліполізу в сироватці крові.

Получено: 2004-11-05

Опубликовано на сайте: 2005-07-04

Оригинал статьи на русском языке доступен для скачивания в формате PDF.

© Украинский биохимический журнал