Aрхив журнала > 2005 > №4, июль-август

Oпределение параметров лиганд-рецепторного взаимодействия методом серийных
разведений для случаев, когда лиганд и рецептор изначально находятся в смеси

С. А. Бобровник

У статті розглянуто методи визначення параметрів ліганд-рецепторної взаємодії за допомогою підходів, запропонованих нами раніше. За допомогою методу серійних розведень та подання експериментальних результатів у так званих координатах розведення можно визначити як афінність ліганд-рецепторної взаємодії, так і концентрацію ліганду, навіть у тому випадку, коли досліджувані реагенти знаходяться в суміші, а їхнє розділення неможливо з причини високої лабільності рецептора. У зв’язку з цим розглянуті методи є особливо важливими для вивчення взаємодії біологічних макромолекул із відповідними лігандами.

Получено: 2004-12-23

Опубликовано на сайте: 2005-07-04

Оригинал статьи на русском языке доступен для скачивания в формате PDF.

© Украинский биохимический журнал