Aрхив журнала > 2005 > №3, май-июнь

Протеинкиназная активность иммуноглобулинов плазмы крови человека

Ю. Я. Кит, А. А. Ким, Н. Р. Гут, В. А. Рихтер

Досліджено протеїнкіназну активність фракцій імуноглобулінів плазми крові людини. Препарати IgA, IgG и IgM одержували афінною хроматографією на сорбентах з іммобілізованими антитілами до Н-ланцюгів імуноглобулінів. Протеїнкіназну активність визначали за рівнем включення 32Р у казеїн за присутності [?-32P]ATP. Було визначено, що препарат IgA (а не IgG і IgM) виявляє казеїнкіназну активність. Для дослідження протеїнкіназної активності IgA із плазми крові людини виділяли електрофоретично гомогенну його фракцію трьома послідовними етапами – фракціонуванням білків плазми, осадженням у ПЕГ6000, гель-фільтрацією на колонці Toyopearl HW-60 Fine, афінною хроматографією на колонці з іммобілізованими кролячими антитілами до Н-ланцюгів IgA людини. Встановлено, що фракція IgA проявляє казеїнкіназну активність. Виявлено, що гепарин і трифтазин інгібують реакцію фосфорилування казеїну, в той саме час спермідин істотно не впливає на протеїнкіназну активність препарату IgA. Згідно з одержаними результатами зроблено висновок про те, що у крові клінічно здорових людей присутні IgA, яким притаманна протеїнкіназна активність.

Получено: 2005-01-12

Опубликовано на сайте: 2005-05-05

Оригинал статьи на русском языке доступен для скачивания в формате PDF.

© Украинский биохимический журнал