Aрхив журнала > 2005 > №3, май-июнь

Влияние протеасомного протеолиза на активность NO-синтазы в изолированных тромбоцитах

В. Е. Досенко, В. Ю. Загорий, А. А. Мойбенко

В експериментах на ізольованих тромбоцитах показано, що за впливу протеасомної фракції ІІ (PF II) із ретикулоцитів кроля змінюється активність ендотеліальної синтази оксиду азоту (eNOS). У разі інкубації оброблених ультразвуком тромбоцитів з PF II активність еNOS збільшується на 24,6% (р = 0,02). Метильований убіквітин та класто-лактоцистин ?-лактон значною мірою нівелюють цей ефект. Таким чином, протеасомній деградації підлягає не власно еNOS, а певний негативний регулятор її активності. Активність еNOS у тромбоцитах, що були оброблені Н2О2 (1 мМ), після інкубації з PF II зростає ще більшою мірою і складає 3,4 ± 0,36 UF/хв ? 106 клітин (на 51,3% більше, ніж у контролі), проте Н2О2 не впливає на активність ферменту у тромбоцитах за аналогічних умов без додавання PF II. Встановлено, що активність еNOS зменшується після 60 хв інкубації з 10 мкМ класто-лактацистин ??лактону на 11,6%, а з 20 мкМ – на 28,6% (р < 0,05). Одержані дані свідчать про участь убіквітинзалежного протеасомного протеолізу в регуляції активності eNOS та можливість впливу на інтенсивність продукції монооксиду азоту за рахунок прискорення деградації внутришньоклітинних регуляторів активності цього ферменту.

Оригинал статьи на русском языке доступен для скачивания в формате PDF.

© Украинский биохимический журнал