Aрхив журнала > 2005 > №1 январь-февраль

Влияние ?-токоферола и его производных на апоптоз тимоцитов крыс,
индуцированный актиномицином D

 Г. В. Петрова, Г. В. Донченко

За індукції апоптозу тимоцитів щурів актиноміцином D встановлено інгібувальну дію ?-токоферолу на рівень фрагментації ДНК хроматину, ступінь її міжнуклеосомної деградації та активність каспази-3, що поряд зі збільшенням виживаності клітин свідчить про антиапоптичну дію ?-токоферолу. Значною мірою знижений порівняно з ?-токоферолом ефект його ефірного похідного – ?-токоферилацетату – і неефективність його окисленої форми – токоферилхінону – дозволяє стверджувати, що для прояву антиапоптичної дії ?-токоферолу в даному випадку необхідна наявність вільної реакційноздатної ОН-групи у хромановому ядрі його молекули. Припускається, що в основі інгібування ?-токоферолом індукованого актиноміцином D апоптозу є антиоксидантний механізм його дії, однак не виключаються інші, більш специфічні механізми.

Получено: 2004-11-12

Опубликовано на сайте: 2005-02-02

Оригинал статьи на русском языке доступен для скачивания в формате PDF.