Aрхив журнала > 2005 > №1 январь-февраль

Ингибирующие свойства стабильных нитроксильных радикалов в реакциях окисления
линолевой кислоты и линолевого спирта, катализируемых 5-липоксигеназой

О. В. Харченко, А. И. Харитоненко, А. И. Вовк, В. П. Кухарь,  Л. В. Бабий, А. Н. Хильчевский,  А. К. Мельник

Вивчено закономірності інгібувальної дії 2,2,6,6-тетраметилпіперидин-1-оксилу (ТЕМРО) та його 4-заміщених похідних на активність 5-ліпоксигенази з бульб картоплі у процесі окислення лінолевої кислоти або лінолевого спирту. Інгібувальна здатність стабільних нітроксильних радикалів за присутності лубролу і додецилсульфату натрію знижується у процесі переходу від ТЕМРО до 4-гідрокси-ТЕМРО або 4-аміно-ТЕМРО і зростає у разі використання 1-оксил-2,2,6,6-тетраметилпіперидинил-4-ових естерів адамантан-1-карбонової і 3-метиладамантан-1-карбонової кислот. За надлишкових концентрацій інгібітора активність ферменту повністю не пригнічується, а зменшується до певного рівня, який визначається природою субстрату. Проаналізовано залежність ефективності часткового інгібування від часу кореляції обертальної дифузії стабільних нітроксильних радикалів у міцелярному середовищі. Припускається, що механізм інгібування 5-ліпоксигенази включає взаємодію гідрофобного нітроксилу з радикальним інтермедіатом ферментативного процесу.

Получено: 2004-11-12

Опубликовано на сайте: 2005-02-02

Оригинал статьи на русском языке доступен для скачивания в формате PDF.