Aрхив журнала > 2005 > № 1, январь-февраль

Роль взаимодействия путей метаболизма формальдегида и оксида азота в механизме
их токсического действия. I. Экзо- и эндогенные источники формальдегида и оксида азота.
Токсическое действие формальдегида

Н. П. Дмитренко, А. Холиан 

Розглянуто можливі екзогенні джерела формальдегіду та оксиду азоту, а також ситуації, коли в умовах забруднення навколишнього середовища ці сполуки та їхні попередники діють на організм сумісно; інтермедіати і ключові ферменти (семікарбозидчутлива аміноксидаза, NO-синтази та ін.), що забезпечують ендогенне утворення формальдегіду й оксиду азоту; роль одновуглецевого шляху обміну і метильних циклів для синтезу, зберігання і використання формальдегіду. Дано характеристику різних сторін токсичної дії формальдегіду.

Получено: 2004-11-12

Опубликовано на сайте: 2005-02-02

Оригинал статьи на русском языке доступен для скачивания в формате PDF.