Архив журнала > 2005

Том 77, № 1,  январь-февраль, 2005

 Обзоры

Дмитренко М. П., Холиан А.
Роль взаимодействия путей метаболизма формальдегида и оксида азота в механизме их токсического действия. I. Экзо- и эндогенные источники формальдегида и оксида азота. Токсическое действие формальдегида

Кучмеровская Т. М., Карпов А. В., Донченко Г. В.
Вирусы как этиологический фактор диабета 1-го типа. Моделирование на животных

Экспериментальные работы

Гулий М. Ф., Сілонова Н. В., Печенова Т. М., Шевцова Н. Ф., Клименко Л. П.
Вплив форміату на вміст вільних амінокислот у тканинах та органах щурів in vitro та in vivo

Гула Н. М., Гулий М. Ф., Харченко Н. К., Горідько Т. М., Маргітич В. М.
Нейропротекторний ефект N-ацилетаноламінів при хронічній морфінній залежності. ІІІ. Вплив на вміст нейромедіаторів у головному мозку щурів

Харченко О. В., Харитоненко А. И., Вовк А. И., Кухарь В. П., Бабий Л. В., Хильчевский А. Н., Мельник А. К.
Ингибирующие свойства стабильных нитроксильных радикалов в реакциях окисления линолевой кислоты и линолевого спирта, катализируемых 5-липоксигеназой

Господарьов Д. В., Байляк М. М., Лущак В. І.
Вільнорадикальна інактивація in vitro глюкозо-6-фосфатдегідрогенази дріжджів Saccharomyces cerevisiae

Пушкарьов В. М., Ковзун О. І., Тронько М. Д., Костюченко Н. М., Микоша О. С.
Участь фосфоінозитидів, протеїнкіназ С та А у передачі регуляторного сигналу К+ в адренокортикальних клітинах людини

Петрова Г. В., Донченко Г. В.
Влияние ?-токоферолу и его производных на апоптоз тимоцитов крыс, индуцированный актиномицином D

Зелена Л. Б., Сорочинський Б. В.
Особливості експресії генів у морфологічно аномальній хвої сосни звичайної

Мельничук Д. О., Мельничук С. Д., Сілонова Н. Б.
Вплив стану штучного гіпобіозу на інтенсивність метаболічних процесів у кролів

Мельничук Д. О., Грищенко В. А.
Показники ліпідного і фосфоліпідного спектрів плазми крові за репаративної терапії при неонатальній ентеропатології телят

Шкотова Л. В., Сластья Е. А., Жилякова Т. А., Солдаткін О. П., Шуманн В., Дзядевич С. В.
Амперометричний біосенсор для аналізу етанолу у вині та у виноградному суслі під час його ферментації

Феденко В. С., Шемет С. А., Стружко В. С.
Зв’язування ціанідину з іонами кадмію в розчині

Краткие сообщения

Бобровник С. А.
Новая термодинамическая функция, позволяющая легко определить направление и изобарный потенциал исследуемой реакции

Математическое моделирование биохимических процесов

Костерін С. О., Прилуцький Ю. І., Бориско П. О., Мірошниченко М. С.
Кінетичний аналіз дії оборотних ефекторів (інгібіторів та активаторів) на ферментативну (транспортну) активність білків