Aрхив журнала > 2004 > №1 январь-февраль

Роль NO-синтазы в стимуляции опиатных рецепторов и устойчивости почек к оксидативному стрессу

Е. А. Орлова, И. А. Комаревцева

Було встановлено, що введення в організм даларгіну до формування гострого ниркового дефіциту попереджає інтенсифікацію у нирковій тканині протеолізу, збільшення вмісту NO2 та NO3 і зниження активності супероксиддисмутази. Антиоксидантний ефект агоніста опіатних рецепторів повністю ліквідується за попередньої ін’єкції щурам антагоніста – налоксона. Введення їм інгібітора індуцибельної NO-синтази також усуває повністю позитивний ефект стимуляції опіатних рецепторів. Таким чином, стимуляція останніх підвищує толерантність нирок до оксидативного стресу внаслідок активації NO-синтази та супероксиддисмутази.

Получено: 2003-05-15

Опубликовано на сайте: 2004-02-02

Оригинал статьи на русском языке доступен для скачивания в формате PDF.