Архив журнала > 2004 > № 5, сентябрь-октябрь

 Сравнительное исследование ферментативной активности холинэстераз
различного происхождения в реакциях гидролиза тионафтилацетата 

Ю. Г. Жуковский, Л. П. Кузнецова, Е Е. Сочилина, К. В. Векслер

Досліджено здатність холінестераз із різних біологічних джерел гідролізувати тіонафтилацетат. Проведено порівняльне визначення кінетичних параметрів V і Кm у реакціях гідролізу тіонафтилацетату та відомого субстрату ацетилтіохоліну за дії цих ферментів. Показано, що бутирилхолінестерази гідро-лізують тіонафтилацетат зі швидкістю, яку можна порівняти зі швидкістю гідролізу ацетилтіохоліну, в той саме час як ацетилхолінестерази та пропіонілхолінестерази гідролізують цей субстрат у декілька разів повільніше, ніж ацетилтіохолін. Значення Кm у реакціях гідролізу тіонафтилацетату за дії всіх вивчених холінестераз, за винятком холінестерази сироватки крові риби, на порядок вище, ніж: для ацетилтіохоліну. Для останнього ферменту значення Кm для обох субстратів практично є рівними. Тіонафтилацетат може бути рекомендовано для фотоколориметричного визначення ферментативної активності бутилхолінестераз різного біологічного походження.

Оригинал статьи на русском языке доступен для скачивания в формате PDF.