Aрхив журнала > 2004 > №5, сентябрь-октябрь

Липидмобилизующий эффект восстановленного глутатиона
и его потенцирующее действие на лецитин-холестерол
ацилтрансферазную активность в сыворотке крови крыс

В. В. Соколик

Вивчали вплив відновленого глутатіону (50 мг /100 г маси тіла) на міжорганний перерозподіл ліпідів та лецитин-холестерол ацилтрансферазну (ЛХАТ) активність сироватки крові щурів. Було з’ясовано накопичення загальних ліпідів за рахунок прискорення поглинання насичених жирних кислот сироватки крові і, у такий спосіб, відносне зменшення ненасиченості ліпідів печінки та динаміку вмісту ліпідів у нирках завдяки посиленню перебігу двох процесів: транспортування до ниркових клітин полієнових жирних кислот у складі ліпідів ліпопротеїнів сироватки крові і пероксидації мембранних фосфоліпідів цього органу. В сироватці крові щурів зазначена активаційна дія відновленого глутатіону (in vivo та in vitro) на ЛХАТ. Узагальнено, що збільшення глутатіоном етерифікаційної здатності сироватки крові може бути підставою ліпідмобілізаційного ефекту цього тіолу.


Получено: 2004-03-12

Опубликовано на сайте: 2004-10-10