Aрхив журнала > 2004 > №5, сентябрь-октябрь

Влияние ионов Mg и спермина на ATP-зависимый транспорт Cа2+ во внутриклеточных
структурах миометрия. I. Сравнительное изучение аккумуляции Cа2+
в митохондриях и саркоплазматическом ретикулуме

Л. Г. Бабич, Л. А. Борисова, С. Г. Шлыков, О. В. Титус, С. А. Костерин

В міоцитах матки естрогенізованих невагітних щурів, оброблених дигітоніном (0,1 мг/мл), з використанням радіоактивної мітки (45Са2+) вивчали вплив іонів Mg і поліаміну сперміну на Mg2+, ATP залежне транспортування Са2+ в мітохондріях та саркоплазматичному ретикулумі. При цьому акумуляцію катіонів в мітохондріях (1324 ± 174 пмоль Са2+/хв на 106 клітин – контроль) тестували як нечутливу до дії 100 нМ тапсигаргіну – високоефективного селективного інгібітора кальцієвої помпи ендо(сарко)плазматичного ретикулума, але яка блокується полікатіоном – 10 мкМ рутенієвим червоним. Оксалатстимульовану акумуляцію Са2+ в саркоплазматичному ретикулумі (136 ± 17 пмоль Са2+/хв на 106 клітин) тестували як нечутливу до дії рутенієвого червоного (10 мкМ), але яка гальмується тапсигаргіном (100 нМ). Було встановлено, що початкова швидкість та величина енергозалежного накопичення іонів Са в мітохондріях значно перевищує такі в Са2+-акумулювальній системі саркоплазматичного ретикулума. Кінетика акумуляції Са2+ в мітохондріях характеризується фазою стаціонарності (на 5–10-й хвилині інкубації), у той час як у саркоплазматичному ретикулумі узгоджується із закономірностями реакції нульового порядку. В разі підвищення концентрації іонів Mg до 5 мМ ефективно стимулюється активність Са2+-транспортувальних систем мітохондрій та саркоплазматичного ретикулума (значення уявних констант активації за Mg2+ становлять 2,8 та 0,6 мМ відповідно). За дії сперміну на Mg2+, ATP-залежне накопичення іонів Са в мітохондріях виявлено складну концентраційну залежність, яка описується куполоподібною кривою з максимумом за концентрації поліаміну 1 мМ. Вона характеризується фазами активації і інгібування (концентрація поліаміну до 1 та більше 1 мМ відповідно). В разі дослідження Mg2+, ATP-залежної кальцієвої помпи саркоплазматичного ретикулума тестується лише фаза інгібування транспортувального процесу (концентрація поліаміну – 0,1–10 мМ). Слід зазначити, що за використання в експериментах однакових концентрацій сперміну його модулювальний вплив на Mg2+, ATP-залежне транспортування Са2+ в мітохондріях виражено значно істотніше, ніж у саркоплазматичному ретикулумi. При цьому значення уявних констант інгібування Кi практично однакові: 5,2 ± 0,6 и 5,7 ± 0,7 мМ відповідно. Отже, іонам Mg належить важлива роль у регуляції функціональної активності систем енергозалежного транспортування Са2+ як у мітохондріях, так і в саркоплазматичному ретикулумі гладенького м’яза матки. Що стосується сперміну, то об’єктом його регуляторної дії (за концентрації менше 1 мМ) є кальцієвий уніпортер мітохондрій, а не кальцієва помпа ретикулума.

Получено: 2004-02-23

Опубликовано на сайте: 2004-10-10

Оригинал статьи на русском языке доступен для скачивания в формате PDF.