Aрхив журнала > 2004 > №5, сентябрь-октябрь

Биосинтез изохинолиновых алкалоидов мака в природе и в культуре in vitro.
2. Мак прицветниковый (Papaver bracteatum Lindl.)

В. А. Кунах, В. А. Кацан

Проведено аналіз даних літератури і власних щодо біосинтезу алкалоїдів інтактними рослинами та в культурі тканин Papaver bracteatum. Наведено дані про шляхи регуляції та локалізацію у клітинах біосинтезу сангвінарину і тебаїну, а також методології одержання клітинних штамів, які здатні до стабільного синтезу цих алкалоїдів. Проаналізовано роботи, присвячені вивченню процесів диференціації клітин та їхнього зв’язку з біосинтезом тебаїну. Висловлено гіпотезу щодо регуляторних механізмів, які обумовлюють індукцію розвитку соматичних ембріоїдів та початок біосинтезу тебаїну в культурі in vitro.


Получено: 2004-01-16

Опубликовано на сайте: 2004-10-10