Aрхив журнала > 2004 > №5, сентябрь-октябрь

Преобразование коллагенов в организме: современное состояние проблемы

 Л. Б. Бондаренко

Колагени, що складають третину всіх білків організму, унікальні як за хімічною структурою, так і біологічною функцією. В огляді розглянуто сучасний стан дослідження процесів біосинтезу та розщеплення даних білків, роль шаперонів, проліл- та лізил-оксидаз, глікозилтрансфераз, металопротеїназ та інших ферментів у метаболізмі колагенів, а також біологічної активності як самих колагенів, так і їхніх фрагментів.


Получено: 2003-11-20

Опубликовано на сайте: 2004-10-10