Aрхив журнала > 2004 > №2, март-апрель

Влияние ионов хлора и бикарбоната на чувствительную к ГАМКА-эргическим соединениям Mg2+-АТР-азу плазматических мембран мозга леща (Аbramis brama L.)

С. А. Мензиков, О. В. Мензикова

Досліджено вплив Cl- та НСО3- на Mg2+-АТР-азу плазматичних мембран мозку ляща. В концентрації 5 або 10 мМ Cl- за відсутності НСО3- (1–5 мМ) незначно активує Mg2+-АТР-азу. За сумісної дії цих сполук активність ферменту істотно збільшується. Максимальний ефект аніонів на Mg2+-АТР-азну активність спостерігається за наявності в інкубаційному середовищі водночас Cl- (~7 мМ) та НСО3- (~3 мМ). Бром здатен заміщувати іони хлору за сумісної дії з НСО3-, в той час як йод характеризується вдвічі нижчим ефектом порівняно із хлором. Бікукулін у концентрації 7 мкМ повністю інгібує сумісний активаційний ефект Cl- і НСО3- на фермент, однак не впливає при цьому на “базальну” Mg2+-АТР-азну активність. SH-реагенти (5,5’-дитіобіс(2-нітробензойна кислота), N-етилмалеїламід), олігоміцин та ортованадат пригнічують Mg2+-АТР-азную активність, яка стимулюється обома аніонами. Одержані результати свідчать, що чутлива до ГАМКА-ергічних сполук Mg2+-АТР-аза з мозку ляща за певних концентрацій Cl- та НСО3- в середовищі інкубації активуються цими аніонами, функціональна активність її відповідає певним вимогам системи, що включається через ГАМКА-рецептори в активні Cl-/НСО3--обмінні процеси.

Получено: 2003-11-16

Опубликовано на сайте: 2004-04-04

Оригинал статьи на русском языке доступен для скачивания в формате PDF.