title ua

Архів журналу > 2006 > № 6, листопад-грудень

КАЛІКСАРЕНИ С-97 ТА С-107 СТИМУЛЮЮТЬ ВПЛИВ УАБАЇНУ
НА Nа++-АТР-азну АКТИВНІСТЬ У ПЛАЗМАТИЧНІЙ
МЕМБРАНІ ГЛАДЕНЬКОМ’ЯЗОВИХ КЛІТИН
Т. О. Векліч1, О. А. Шкрабак1, С. О. Костерін1, Р. В. Родік2,
С. О. Черенок2, В. І. Бойко2, В. І. Кальченко2
 
1Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, Київ;
2Інститут органічної хімії НАН України, Київ;
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..ua

В експериментах, виконаних на плазматичних мембранах клітин міометрія, оброблених 0,1% м розчином дигітоніну, досліджували вплив калікс[4]аренів С-97 і С-107 (наведено шифри цих сполук) на Nа++-АТР-азну активність за наявності в інкубаційному середовищі серцевого глікозиду уабаїну. Показано, що каліксарени в концентрації 100 мкМ значно інгібують (на 97–98%) активність Na+,K+-АТР-ази, практично не впливаючи на базальну Mg2+-АТР-азу. Вони значно ефективніше, ніж уабаїн, пригнічують ферментативну активність натрієвої помпи: за їхньої дії значення константи інгибування I0,5 менше 0,1 мкМ, тоді як для уабаїну воно становить 15–25 мкМ. Для пригнічувальної дії обох інгібіторів, характерне явище негативної кооперативності: величина коефіцієнта Хілла nH?=?0,3–0,5?<?1. Модельна сполука М-3 (0,1 мкМ – 4 мМ) – фрагмент каліксарену С-107 – практично не впливає на активність обох ферментів. Отже, вплив каліксарену С-107 на активність Na+,K+-АТР-ази обумовлено кооперативною дією двох фрагментів М-3 і ефектом каліксаренової чаші, а не лише дією фрагмента М-3. Каліксарени С-97 (40 нМ) і С-107 (60 нМ), концентрації яких відповідають значенням I0,5, істотно стимулюють інгібувальну дію уабаїну на активність Na+,K+-АТР-ази мембран. У разі сумісного використання уабаїну та обох каліксаренів спостерігається їхній неаддитивний ефект на Nа++-АТР-азну активність. Каліксарен С-97, внесений до середовища інкубації в концентрації 10 нМ, гальмує активність Na+,K+-АТР-ази стосовно контролю і підвищує спорідненість ферменту до глікозиду: величини уявної константи інгібування становлять відповідно 21,0 ± 5,2 і 5,3 ± 0,7 мкМ. Дійшли висновку, що високоефективні інгібітори Na+,K+-АТР-азної активності каліксарени С-97 і С-107 посилюють (на прикладі каліксарену С-97) ефект класичного інгібітора натрієвоі помпи уабаїну, збільшуючи до нього спорідненість ферменту.

Ключові слова:++-АТР-аза, Mg2+-АТР-аза, плазматична мембрана, уабаїн, гладеньком’язові клітини, міометрій, ферментативний гідроліз АТР, кінетичні властивості АТР-ази, комплексони, каліксарени, метиленбісфосфонові кислоти, амінофосфонові кислоти.

Оригiнал статтi українською мовою доступний для зкачування в форматi PDF.

© Український бiохiмiчний журнал