title ua

Архів журналу > 2006 > № 6, листопад-грудень

ЗМІНА АКТИВНОСТІ ЛЕКТИНУ ПШЕНИЦІ ТА СТУПЕНЯ ЙОГО ВЗАЄМОДІЇ З РІЗНИМИ КОМПОНЕНТАМИ КОМПОЗИЦІЙ ЛЕКТИНОВОЇ ПРИРОДИ

О. В. Кириченко

Інститут фізіології рослин і генетики НАН України, Київ
 е-mail: azot@ ifrg.kiev.ua

У лабораторних дослідах визначали зміну гемаглютинувальної активності і ступеня взаємодії лектину пшениці з бактеріальною суспензією Azotobacter chroococcum T79 та гаптеном N-ацетил-D-глюкозаміном з метою створення біологічно активних композицій для застосування в рослинництві. Встановлено, що лектин-бактеріальні композиції у своєму складі містять комплекс “бактерії + лектин”, вільний лектин та бактеріальну культуру, які не зв’язуються між собою. Внесення N-ацетил-D-глюкозаміну (гаптену) до лектину пшениці, бактеріальної культури та лектин-бактеріальної композиції знижує їхню гемаглютинувальну активність. На основі одержаних результатів припускається можливе утворення нових комплексів у композиціях за участю N-ацетил-D-глюкозаміну “лектин + гаптен”, “лектин + гаптен + бактерії” та “бактерії + гаптен”.

Ключові слова: лектин пшениці, гаптен N-ацетил-D-глюкозамін, бактерії, лектин-бактеріальна композиція, гемаглютинувальна активність, ступінь взаємодії, комплекс.  

Оригiнал статтi українською мовою доступний для зкачування в форматi PDF.

© Український бiохiмiчний журнал