title ua

Архів журналу > 2006

Том 78, № 6, листопад-грудень, 2006

Огляди

Чехун В. Ф., Микитенко Д. О., Лук’янова Н. Ю., Погрібний I. П.
КОРЕКЦІЯ ПОРУШЕНЬ МЕТИЛУВАННЯ ДНК ЯК МОЖЛИВИЙ ШЛЯХ МОДУЛЯЦІЇ ЛІКАРСЬКОЇ РЕЗИСТЕНТНОСТІ ЗЛОЯКІСНИХ КЛІТИН
 
Шуба М. Ф., Меленевська Н. В., Філіппов І. Б., Мірошниченко М. С.
МОЛЕКУЛЯРНІ МЕХАНІЗМИ РЕЦЕПТОРЗАЛЕЖНОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ У КЛІТИНАХ ПОЗДОВЖНІХ ТА КІЛЬЦЕВИХ ГЛАДЕНЬКИХ М’ЯЗІВ КИШЕЧНИКУ

 

Експериментальні роботи

Колодзейська М. В., Соколовський В. А., Волков Г. Л.
ТРОМБІН ЛЮДИНИ: СТАБІЛЬНІСТЬ ТА СТАБІЛІЗАЦІЯ ПРЕПАРАТУ
 
Карбовський В. Л., Левків М. Ю., Савчук О. М., Горницька О. В.,
Волков Г. Л., Бухан Ц.
АКТИВАТОР ПЛАЗМІНОГЕНУ З ОТРУТИ ЩИТОМОРДНИКА ЗВИЧАЙНОГО (Agkistrodon halys halys)
 
Пономаренко О. В., Бабіч Л. Г., Горчев В. Ф., Костерін С. О.
ДОСЛІДЖЕННЯ Са2+-ЗАЛЕЖНОГО НАБУХАННЯ МІТОХОНДРІЙ ГЛАДЕНЬКОГО М’ЯЗА ЗА ДОПОМОГОЮ МЕТОДУ ПРОТОЧНОЇ ЦИТОМЕТРІЇ ТА ВПЛИВ СПЕРМІНУ НА ЦЕЙ ПРОЦЕС
 
Кучеренко Ю. В., Бернхардт І.
ДОСЛІДЖЕННЯ ПОТОКУ Сa2+ ДО ЕРИТРОЦИТІВ ЛЮДИНИ В ІЗОТОНІЧНИХ СЕРЕДОВИЩАХ ПОЛІЕТИЛЕНГЛІКОЛЮ (ПЕГ-1500) І САХАРОЗИ
 
Векліч Т. О., Шкрабак О. А., Костерін С. О., Родік Р. В., Черенок С. О.,
Бойко В. І., Кальченко В. І.
КАЛІКСАРЕНИ С-97 ТА С-107 СТИМУЛЮЮТЬ ВПЛИВ УАБАЇНУ НА Nа++-АТР-азну АКТИВНІСТЬ У ПЛАЗМАТИЧНІЙ МЕМБРАНІ ГЛАДЕНЬКОМ’ЯЗОВИХ КЛІТИН
 
Ляхов О. М., Прокопенко В. В., Прокопенко Р. А., Могилевич С. Є.
ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОДІЇ МОДУЛЯТОРІВ АДЕНІЛАТЦИКЛАЗНОЇ ТА ПОЛІФОСФОІНОЗИТИДНОЇ СИГНАЛЬНИХ СИСТЕМ КЛІТИНИ З ЛІПІДНИМИ ЛЕНГМЮРІВСЬКИМИ МОНОШАРАМИ
 
Жураківський Р. О., Говорун Д. М.
ВНУТРІШНЬОМОЛЕКУЛЯРНІ ВОДНЕВІ ЗВ’ЯЗКИ В КОНФОРМЕРАХ 2?-ДЕЗОКСИЦИТИДИНУ: РЕЗУЛЬТАТИ КВАНТОВО-ХІМІЧНОГО АНАЛІЗУ ТОПОЛОГІЇ ЕЛЕКТРОННОЇ ГУСТИНИ
 
Гордієнко А. І., Хіміч Н. В.
ВЗАЄМОДІЯ ХАОТРОПНО МОДИФІКОВАНИХ ІМУНОГЛОБУЛІНІВ ІЗ БІЛКОВИМИ ТА ГЛІКОЛІПІДНИМИ АНТИГЕНАМИ
 
Марченко М. М., Копильчук Г. П., Кеца О. В., Шмараков І. О.
ВПЛИВ ЛІПОСОМНОГО ПРОТИПУХЛИННОГО ПРЕПАРАТУ ГІДРОБРОМІД 5-(5?,6?-БЕНЗКУМАРОЇЛ-3?)-МЕТИЛАМІНОУРАЦИЛУ НА ЦИТОХРОМ Р-450 У МІКРОСОМНІЙ ФРАКЦІЇ ПЕЧІНКИ ЩУРІВ-ПУХЛИНОНОСІЇВ
 
Грищенко В. А.
КИСЛОТНО-ЛУЖНИЙ СТАН КРОВІ ПЕРЕХВОРІЛИХ НА ДИСПЕПСІЮ ТЕЛЯТ ЗА РІЗНИХ ТЕРАПЕВТИЧНИХ ПІДХОДІВ
 
Сологуб О. С., Зеля А. Г., Мельник П. О., Костишин С. С.
БІОХІМІЧНА ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ ПАТОТИПІВ ЗБУДНИКА РАКУ КАРТОПЛІ Synchytrium endobioticum (Schilb.) Perc.
 
Кириченко О. В.
ЗМІНА АКТИВНОСТІ ЛЕКТИНУ ПШЕНИЦІ ТА СТУПЕНЯ ЙОГО ВЗАЄМОДІЇ З РІЗНИМИ КОМПОНЕНТАМИ КОМПОЗИЦІЙ ЛЕКТИНОВОЇ ПРИРОДИ

Методи

Лущак В. І., Багнюкова Т. В., Лужна Л. І.
ПОКАЗНИКИ ОКСИДАТИВНОГО СТРЕСУ. 2. ПЕРОКСИДИ ЛІПІДІВ

© Український бiохiмiчний журнал