title ua

Архів журналу > 2006 > № 5, вересень-жовтень

МОДИФІКОВАНІ АЛКАЛОЇДИ Chelidonium majus L.
ЗУМОВЛЮЮТЬ G2/M-БЛОКУВАННЯ КЛІТИННОГО ЦИКЛУ,
 АКТИВАЦІЮ КАСПАЗИ-3 ТА АПОПТОЗ У КЛІТИНАХ MT-4
ГОСТРОГО ЛІМФОБЛАСТНОГО ЛЕЙКОЗУ ЛЮДИНИ
О. О. Фільченков1, М. П. Завелевич1, Н. М. Храновська2,
Л. А. Заїка3, А. І. Потопальський3
1Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р. Є. Кавецького НАН України, Київ;
2Інститут онкології АМН України, Київ;
3Інститут молекулярної біології i генетики НАН України, Київ;
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Оригінальний протипухлинний препарат амітозин – продукт алкілування тіофосфамідом алкалоїдів чистотілу (Chelidonium majus L.) – пригнічує ріст сoлідних пухлин різного генезу. Водночас, дію цього препарату на розвиток гемобластозів практично не вивчали. Недостатньо з’ясовано і механізми, які опосередковують протипухлинну активність амітозину. В роботі показано, що культивування перещеплюваних клітин лінії МТ-4 гострої лімфобластної лейкемії людини з амітозином (концентрація 100–250 мкг/мл) упродовж 24 год приводить до дозозалежного інгібування їхньої проліферації. Амітозин індукує апоптоз на тлі істотного (до 70%) блокування G2/M-фази клітинного циклу. У клітинах лінії МТ-4, інкубованих з амітозином, активується каспаза-3, однак кореляції між дозозалежним збільшенням апоптотичного індексу та вмістом клітин з активною формою каспази-3 не встановлено. Згідно з даними імуноблотингу, цитохром с в цитозольній фракції клітин накопичується вже через 6 год після їхньої інкубації з амітозином (концентрація 100 мкг/мл). Таким чином, амітозин виявляє антипроліферативну активність стосовно злоякісних лімфоїдних клітин людини та індукує в них апоптоз. Ці ефекти, ймовірно, певною мірою опосередковуються каспазозалежними сигнальними шляхами, які стимулюються після ушкодження мембран мітохондрій.

Ключові слова: Chelidonium majus L., суміш модифікованих алкалоїдів, тіофосфамід, гострий лімфобластний лейкоз, клітинний цикл, апоптоз, каспаза-3.

Оригiнал статтi українською мовою доступний для зкачування в форматi PDF.

© Український бiохiмiчний журнал