title ua

Архів журналу > 2006 > № 5, вересень-жовтень

?-N-АЦЕТИЛГАЛАКТОЗАМІНІДАЗА Aspergillus niger: ВИДІЛЕННЯ, ОЧИСТКА ТА ВЛАСТИВОСТІ

Н. В. Борзова, Л. Д. Варбанець

Інститут мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного НАН України, Київ;
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Із культуральної рідини мікроміцета Aspergillus niger виділено ?-N-ацетилгалактозамінідазу, очищену в 600 разів осадженням сульфатом амонію, а також іонообмінною та гель-хроматографією на ТSК-гелях. Її питома активність дорівнює 10,5 О/мг білка. Одержаний препарат є гомогенним, за даними гель-фільтрації на сефарозі 6B його молекулярна маса складає 430 кДа, Ds-Na-ПААГ – 70 кДа, що дає можливість припустити олігомерну будову молекули ферменту. В молекулі ферменту присутній вуглеводний компонент, який включає манозу, галактозу, глюкозамін та два неідентифікованих гексозаміна. Термо- і рН-оптимуми дорівнюють 60 °С і рН 3,5, фермент термо- і рН-стабільний, стійкий при зберіганні, виявляє вузьку специфічність по відношенню до глікону. Показано, що ?-N-ацетилгалактозамінідаза конкурентно інгібується субстратом і продуктом реакції. Встановлено, що Кm та Vmax  для нітрофенільного субстрату дорівнюють 1,25 мМ і 10,5 мкмоль/хв/мг білка відповідно. Вивчена глікозидаза є металонезалежним ферментом. В активному центрі його молекули встановлено наявність карбоксильної групи С-кінцевої амінокислоти та імідазольної групи гістидину. Виявлено ряд природних (суха бичача кров) і синтетичних (гуанідин карбонат, нітроаміногуанізон саліцилового альдегіду і диметилбензальдегіду) речовин, які здатні проявляти активуючу дію (50–200%) на секрецію ?-N-ацетилгалактозамінідази культурою A. niger.

Ключові слова: ?-N-ацетилгалактозамінідаза, Aspergillus niger, очистка, фізико-хімічні властивості, каталітична активність, активний центр ферменту.

Оригiнал статтi росiйською мовою доступний для зкачування в форматi PDF.

© Український бiохiмiчний журнал