title ua 

Архів журналу > 2006 > № 4, липень-серпень

РОЗЧИННИЙ ФІБРИН І D-ДИМЕР
ЗА НОРМАЛЬНОГО ПЕРЕБІГУ ВАГІТНОСТІ
ТА В РАЗІ ЗАГРОЗИ ЇЇ ПЕРЕРИВАННЯ
 
Е. В. Луговськой1, І. М. Колеснікова1, Н. Е. Луговська1, П. Г. Гриценко1,
Л. М. Литвинова1, Г. К. Гоголінська1, К. Д. Ляшко1, О. П. Костюченко1,
В. Я. Голота2, В. В. Курочка2, С. В. Комісаренко1
 
1Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, Київ;
2Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця, Київ, Україна;
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Розроблено імуноферментний метод кількісного визначення розчинного фібрину (РФ), який заснований на використанні одержаних нами фібринспецифічних моноклональних антитіл (монАТ). Епітоп для цих антитіл міститься у фрагменті В?118-134 фібрину. Проведено апробацію цього методу на плазмі крові здорових вагітних жінок (контрольна група) та жінок із загрозою переривання вагітності (ЗПВ). Середні значення концентрацій РФ були вірогідно більшими в жінок із ЗПВ порівняно з контрольною групою з 4 го по 24 й тижні вагітності (17,87 ± 3,15 мкг/мл та 9,03 ± 1,58 мкг/мл відповідно, р < 0,05). Виявлено слабку негативну кореляцію між концентрацією РФ із терміном вагітності в жінок із ЗПВ (r = -0,201; n = 35), у той самий час кореляція між цими показниками у здорових вагітних не спостерігалась (r = 0,004; n = 28). Середні значення концентрацій РФ, визначені за допомогою напівкількісного методу висолювання РФ із плазми крові фосфатами, були також більшими за вагітності із загрозою її переривання порівняно з контрольною групою. Абсолютні значення концентрацій РФ, визначені методом висолювання, були істотно вищими порівняно з результатами, одержаними в разі використання імуноферментного методу. Імуноблотаналіз із монАТ 2d-2a, епітоп для яких включає пептидний зв’язок В?14-15, показав, що основним компонентом РФ, який висолюється із плазми крові здорових вагітних і вагітних із ЗПВ, є олігомерний фібрин дезАА (з можливим включенням фібриногену та/чи фібрину дезА), нестабілізований фактором XIIIа. Концентрації D-димеру в досліджуваних зразках плазми крові, визначені за допомогою імуноферментного методу, варіювали від 1 до 224 нг/мл при термінах вагітності з 4-го по 37 й тиждень. Знайдено позитивну кореляцію між концентрацією D-димеру і терміном вагітності як за норми, так і при ЗПВ (r = 0,765; n = 33 та r = 0,712; n = 44 відповідно), однак середні значення концентрацій D-димеру в різні періоди вагітності вірогідно не відрізнялися в обох досліджених групах. Таким чином, із двох вкрай важливих молекулярних маркерів стану системи зсідання крові – РФ та D-димеру – саме кількісне визначення концентрації РФ у плазмі крові є корисним для діагностики в разі ЗПВ.

Ключові слова: D-димер фібрину, розчинний фібрин, вагітність, загроза переривання вагітності.

Оригiнал статтi росiйською мовою доступний для зкачування в форматi PDF.

© Український бiохiмiчний журнал