title ua

 

Архів журналу > 2006 > № 4, липень-серпень

АПОПТОЗ ЗЛОЯКІСНИХ ЛІМФОЇДНИХ КЛІТИН ЛЮДИНИ
NAMALWA ЗА ДІЇ РЕСВЕРАТРОЛУ І КВЕРЦЕТИНУ

О. О. Фільченков1, М. П. Завелевич1, Н. М. Храновська2, В. М. Михайленко1

1Інститут експериментальної патології, онкології та радіобіології
ім. Р. Є. Кавецького НАН України, Київ;
2Інститут онкології АМН України, Київ;
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Вивчали індукцію апоптозу у клітинах лімфоми людини лінії Namalwa поліфенолами природного походження – ресвератролом та кверцетином. Апоптотичні клітини виявляли за допомогою цитометричного аналізу та протонної ЯМР-спектроскопії. Аналізували зміни у клітинному циклі та активацію каспази-3. Встановлено, що як ресвератрол, так і кверцетин спричинюють апоптоз у клітинах Namalwa. Це підтверджується відповідним збільшенням кількості гіподиплоїдних клітин, накопиченням мобільних ліпідних доменів та активацією каспази-3. Інкубація клітин із ресвератролом у концен­трації 40 мкмоль/л протягом 48 год призводить до підвищення кількості клітин у фазі G0/G1 циклу. На відміну від цього, за дії кверцетину спостерігається накопичення клітин у G2/M-фазі. Одержані результати свідчать, що ресвератрол та кверцетин індукують апоптоз клітин Namalwa лімфоми людини, який супроводжується активацією каспази 3. Ці дані важливі для подальшого вивчення ефектів зазначених поліфенолів in vivo з метою можливого практичного їхнього застосування.

Ключові слова: злоякісні лімфоїдні клітини Namalwa, ресвератрол, кверцетин, апоптоз, мобільні ліпідні домени, каспаза-3, 1Н-ЯМР.

Оригiнал статтi росiйською мовою доступний для зкачування в форматi PDF.

© Український бiохiмiчний журнал