title ua

Архів журналу > 2006 > № 4, липень-серпень

ПРОАПОПТИЧНА ДІЯ ?-ТОКОФЕРИЛСУКЦИНАТУ
НА ТИМОЦИТИ ЩУРІВ ОБУМОВЛЕНО ІНГІБУВАННЯМ
СУКЦИНАТДЕГІДРОГЕНАЗИ МІТОХОНДРІЙ

Г. В. Петрова

Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, Київ;
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Встановлено, що ?-токоферилсукцинат у діапазоні концентрацій 10–100 мкМ дозозалежним чином інгібує життєздатність первинної культури тимоцитів щурів. Одночасно з цим спостерігається накопичення низькомолекулярних фрагментів ДНК хроматину, які мають довжину, кратну довжині моно -та олігонуклеосом, що свідчить про апоптичний шлях загибелі клітин, а також відбувається генерація клітинами супероксиду. Вперше встановлено, що проапоптична дія ?-токоферилсукцинату на тимоцити супроводжується дозозалежним інгібуванням активності сукцинатдегідрогенази мітохондрій, причому той факт, що інші відомі індуктори апоптозу – стауроспорин, актиноміцин D та пероксид водню не спричинюють помітного зниження сукцинатдегідрогеназної активності, дає підставу зробити припущення, що інгібування даного ферменту є первинним процесом за індукції ?-токоферилсукцинатом апоптозу тимоцитів щурів. Припускається, що ?-токоферилсукцинат у даному випадку виступає як псевдосубстрат для сукцинатдегідрогенази, що призводить до інгібування її активності, порушенню роботи ланцюга перенесення електронів мітохондрій, продукції активних форм кисню і запуску програми апоптозу.

Ключові слова: ?-токоферилсукцинат, сукцинатдегідрогеназна активність мітохондрій, апоптоз, тимоцити.

Оригiнал статтi росiйською мовою доступний для зкачування в форматi PDF.

© Український бiохiмiчний журнал