title ua

Архів журналу  > 2006

Том 78, №  4, липень-серпнь, 2006

До 100-річчя від дня народження
Володимира Петровича Вендта

Огляди

Ковзун О. І., Пушкарьов В. М.
РОЛЬ ПРОТЕЇНКІНАЗИ С У ВНУТРІШНЬОКЛІТИННИХ МЕХАНІЗМАХ РЕГУЛЯЦІЇ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ КЛІТИН КОРИ НАДНИРКОВИХ ЗАЛОЗ У НОРМІ ТА ПРИ ПАТОЛОГІЇ

 

Кочешкова Н. С., Воробець З. Д.
СИСТЕМИ ТРАНСПОРТУВАННЯ Са2+ У СПЕРМАТОЗОЇДАХ. БІОХІМІЧНІ МЕХАНІЗМИ КАПАЦИТАЦІЇ ТА АКРОСОМНОЇ РЕАКЦІЇ

 

Кузьменко Л. І., Богданова О. В., Остапченко Л. І.
РЕГУЛЯЦІЯ СЕКРЕТОРНИХ ПРОЦЕСІВ У ПАРІЄТАЛЬНИХ КЛІТИНАХ ПРИ РІЗНИХ ПАТОЛОГІЯХ ШЛУНКА

 

Експериментальні роботи

 

Лабинцева Р. Д., Костерін С. О.
ВПЛИВ ЕОЗИНУ Y НА Мg2+-ЗАЛЕЖНІСТЬ АТР-азної АКТИВНОСТІ АКТОМІОЗИНУ МІОМЕТРІЯ

 

Євдокимова Н. Ю., Карлова Н. П., Баранова Н. C., Комісаренко С. В.
МЕТИЛЕНБІСФОСФОНОВА КИСЛОТА ЗМІНЮЄ СПЕКТР ПЕРИЦЕЛЮЛЯРНИХ ГЛІКОЗАМІНОГЛІКАНІВ ТА ЗВ’ЯЗУВАЛЬНІ ВЛАСТИВОСТІ CD44 ЕНДОТЕЛІАЛЬНИХ КЛІТИН ЛЮДИНИ

 

Петрова Г. В.
ПРОАПОПТИЧНА ДІЯ ?-ТОКОФЕРИЛСУКЦИНАТУ НА ТИМОЦИТИ ЩУРІВ ОБУМОВЛЕНО ІНГІБУВАННЯМ СУКЦИНАТДЕГІДРОГЕНАЗИ МІТОХОНДРІЙ

 

Фільченков О. О., Завелевич М. П., Храновська Н. М., Михайленко В. М.
АПОПТОЗ ЗЛОЯКІСНИХ ЛІМФОЇДНИХ КЛІТИН ЛЮДИНИ NAMALWA ЗА ДІЇ РЕСВЕРАТРОЛУ І КВЕРЦЕТИНУ

 

Луговськой Е. В., Колеснікова І. М., Луговська Н. Е., Гриценко П. Г., Литвинова Л. М., Гоголінська Г. К., Ляшко К. Д., Костюченко О. П., Голота В. Я., Курочка В. В., Комісаренко С. В.
РОЗЧИННИЙ ФІБРИН І D-ДИМЕР ЗА НОРМАЛЬНОГО ПЕРЕБІГУ ВАГІТНОСТІ ТА В РАЗІ ЗАГРОЗИ ЇЇ ПЕРЕРИВАННЯ

 

Шиманський І. О., Донченко Г. В., Клименко А. П., Кучмеровська Т. М.
МЕХАНІЗМИ ІНДУКОВАНИХ ЦУКРОВИМ ДІАБЕТОМ ПОРУШЕНЬ ПРОЦЕСУ ВИВІЛЬНЕННЯ СЕРОТОНІНУ СИНАПТОСОМАМИ ГОЛОВНОГО МОЗКУ ЩУРІВ: ЕФЕКТ НІКОТИНАМІД

 

Прилуцька С. В., Гринюк І. І., Бурлака А. П., Голуб О. А., Матишевська О. П.
ОКСИДАНТНІ ВЛАСТИВОСТІ ФОТОЗБУДЖЕНИХ ФУЛЕРЕНІВ С60 ТА С60-ВМІСНИХ КОМПОЗИТІВ У СУСПЕНЗІЯХ ТИМОЦИТІВ ТА КЛІТИН АСЦИТНОЇ КАРЦИНОМИ ЕРЛІХА

 

Методи

Коновалова А. М., Шилін С. О., Рокитко П. В.
ВИДІЛЕННЯ ТА ПЕРВИННА ХАРАКТЕРИСТИКА КАРОТИНОЇДІВ РОЖЕВОЗАБАРВЛЕНИХ МЕТИЛОТРОФІВ

 

Петросян А. М., Британ А. В.
ЛЕКТИНОФЕРМЕНТНИЙ АНАЛІЗ ЯК МЕТОД ОЦІНКИ ГЛІКОЗИЛЮВАННЯ ІМУНОГЛОБУЛІНІВ

 

Гільчук П. В., Волков Г. Л.
ІММОБІЛІЗАЦІЯ ОДНОЛАНЦЮГОВИХ АНТИТІЛ МИШІ ДЛЯ АФІННОЇ ХРОМАТОГРАФІЇ ЗА ВИКОРИСТАННЯ ЦЕЛЮЛОЗО-ЗВ’ЯЗУВАЛЬНОГО БІЛКА

© Український бiохiмiчний журнал