Архiв журналу > 2006

Том  78, № 3, травень-червень, 2006

Сучасні експериментальні роботи школи академіка В. О. Бєліцера

Волков Г. Л.
ТЕХНОЛОГІЯ ОДЕРЖАННЯ ІМУНОГЛОБУЛІНІВ. І. ТЕХНОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ОЧИЩЕННЯ

Савчук О. М., Краснобрижа Є. М., Горчев В. Ф., Чернишенко Т. М., Гаврилюк С. П., Платонова Т. М.
ПРОЦЕС КОМПЛЕКСОУТВОРЕННЯ ПРОТРОМБІНУ ТА Е-ФРАГМЕНТА ФІБРИНУ

Гриненко Т. В., Задорожна М. Б., Юсова О. І.
РЕГУЛЯЦІЯ ?-2-АНТИПЛАЗМІНОМ ПРОЦЕСУ АКТИВАЦІЇ Glu-ПЛАЗМІНОГЕНУ ТКАНИННИМ АКТИВАТОРОМ НА ФІБРИНІ

Бурлова-Васильєва Н. К., Краснобрижа Є. М., Савчук О. М., Волков Г. Л.
ВПЛИВ СТРЕПТОКІНАЗИ НА ВМІСТ ІНГІБІТОРА АКТИВАТОРІВ ПЛАЗМІНОГЕНУ І ТИПУ

Заічко Н. В., Чернишенко Т. М., Платонова Т. М., Волков Г. Л.
ВПЛИВ РОЗЧИННОГО ФІБРИНУ НА ПРОЦЕСИ ЗСІДАННЯ КРОВІ ТА АГРЕГАЦІЇ ТРОМБОЦИТІВ

Платонова Т. М., Чернишенко Т. М., Соколовська Л. І.
ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ СПЕЦИФІЧНИХ ІНГІБІТОРІВ ПОЛІМЕРИЗАЦІЇ, ЩО МІСТЯТЬ D-ДОМЕНИ, НА ПРОЦЕС САМОЗБИРАННЯ ФІБРИНУ

Карбовський В. Л., Савчук О. М., Волков Г. Л., Заічко Н. В., Бухан Ц.
ХАРАКТЕРИСТИКА ІНГІБІТОРА АГРЕГАЦІЇ ТРОМБОЦИТІВ З ОТРУТИ ЩИТОМОРДНИКА ДАЛЕКОСХІДНОГО (Agkistrodon blomhoffii ussuriensis)

© Український бiохiмiчний журнал