Архiв журналу > 2006 > №2, березень-квітень

ОДЕРЖАННЯ ЗЛИТОГО БІЛКА ScFv-CBD І ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ
ДЛЯ АФІННОГО ОЧИЩЕННЯ РЕКОМБІНАНТНОГО ІНТЕРФЕРОНУ ?2b ЛЮДИНИ

П. В. Гільчук1, О. В. Окунєв2, М. В. Павлова1, Д. М. Іродов2, О. Б. Горбатюк1

1Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна;
2Інститут молекулярної біології і генетики НАН України, Київ;
e-mail:Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

На основі послідовностей ДНК одноланцюгового антитіла (ScFv) проти інтерферону ?2b людини (IFN-?2b) і целюлозозв’язуючого домену (CBD) із целюлозолітичного комплексу Clostridium thermocellum сконструйовано ген злитого білка ScFv-CBD. Із використанням високоефективної системи експресії здійснено біосинтез ScFv-CBD в Escherichia coli та виявлено його накопичення в нерозчинній формі – тільцях включення. Цільовий білок було очищено, виділено в розчинному стані та іммобілізовано методом біоафінного зв’язування на целюлозному носії. В роботі порівнюється ефективність різних методів ренатурації і досліджено можливість їхнього використання для препаративного виділення ScFv-CBD у біологічно активній формі. На прикладі хроматографічного очищення IFN-?2b людини продемонстровано можливість одержання на основі біологічно іммобілізованих молекул ScFv імуноафінного сорбенту.

Ключові слова: одноланцюгові антитіла, целюлозозв’язуючий домен, злиті білки, бактеріальні тільця включення, ренатурація білка, іммобілізація білка, афінне очищення.

Отримано: 2006-03-07
Опублiковано на сайтi: 2006-09-14

Оригiнал статтi українською мовою доступний для зкачування в форматi PDF.

© Український бiохiмiчний журнал