Архiв журналу > 2006 > №2, березень-квітень

ЕКСПРЕСІЯ мРНК HIF-1?, HIF-2? ТА VHL У РІЗНИХ ЛІНІЯХ КЛІТИН ПРИ ГІПОКСІЇ

А. Ю. Бобарикіна1, Д. О. Мінченко1, І. Л. Опентанова1, О. О. Ковтун1,
С. В. Комісаренко1, Г. Есумі2, О. Г. Мінченко1

1Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, Київ;
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
2Науковий інститут Національного онкологічного центру Японії

З’ясовано, що експресія мРНК ?-субодиниці транскрипційного фактора-1 (HIF-1?), індукованого гіпоксією, в різних лініях клітин суттєво знижується як при гіпоксії, так і за дії диметилоксалілгліцину, який імітує ефекти гіпоксії в умовах нормоксії. Разом із тим, зниження експресії мРНК HIF-1? в умовах гіпоксії та за дії диметилоксалілгліцину супроводжується індукцією білка ?-субодиниці HIF-1? (pHIF-1?) і посиленням експресії ряду залежних від гіпоксії генів (VEGF, Glut1, ФФКФБ-3 та ФФКФБ-4). Це свідчить про незалежний від транскрипції шлях індукції pHIF-1? та активності транскрипційного комплексу HIF, а також про пригнічення експресії мРНК HIF-1?. Дезферіоксамін та хлорид кобальту мають аналогічну до гіпоксії і диметилоксалілгліцину дію на експресію мРНК HIF-1?, що є показником залежності процесу експресії даної мРНК не лише від рівня кисню, а й від наявності іонів заліза. Крім того, виявлено, що в деяких лініях клітин (SKBR3, MDA-MB-468 і BT549) експресія мРНК HIF-1? при гіпоксії істотно не змінюється. В цих клітинах в умовах гіпоксії зменшується експресія мРНК HIF-2? – транскрипту іншого гена, що також кодує синтез ?-субодиниці транскрипційного комплексу HIF. Одержані результати вказують на клітинно-специфічний характер регуляції експресії генів HIF-? при гіпоксії. До того ж, експресія ФФКФБ-4 у клітинах ліній SKBR3, MDA-MB-468 та BT549 посилюється в умовах гіпоксії значно меншою мірою порівняно з іншими лініями клітин, в яких адаптація до гіпоксії контролюється pHIF-1?. Експресія мРНК супресора пухлинного росту von Hippel-Lindau (VHL), який відповідає за убіквітинацію ?-субодиниці HIF, при гіпоксії також знижується. Результати роботи свідчать про пригнічення експресії мРНК HIF-1? і HIF-2? при гіпоксії та про клітинно-специфічний характер її регуляції.

Ключові слова:  HIF-1?, HIF-2?, VHL, гіпоксія, диметилоксалілгліцин.

Отримано: 2006-03-13
Опублiковано на сайтi: 2006-09-14

Оригiнал статтi українською мовою доступний для зкачування в форматi PDF.

 © Український бiохiмiчний журнал