Архiв журналу > 2006 > № 2, березень-квітень

АНТИОКСИДАНТНА СИСТЕМА ВЕЛИКОГО БОРОШНЯНОГО ХРУЩАКА (Tenebrio molitor)

О. К. Гулевський, О. О. Грищенкова, Л. І. Реліна

Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН України, Харків;
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

У роботі оцінено рівень антиоксидантного захисту та інтенсивність пероксидного окислення ліпідів (ПОЛ) у великого борошняного хрущака (Tenebrio molitor) на різних стадіях розвитку. Виявлено, що кожна стадія має свої особливості прооксидантно-антиоксидантної рівноваги. Так, максимальна інтенсивність окислювальних процесів, що оцінена за рівнем накопичення проміжних продуктів ПОЛ – дієнових кон’югатів та кетодієнів – властива лялечкам, а мінімальна – личинкам 3–5-го віку. Активність супероксиддисмутази поступово зростає  протягом життєвого циклу. На стадії лялечок відбувається зниження каталазної та глутатіонредуктазної активності. Активність каталази в імаго дорівнює, а активність глутатіонредуктази перевищує її показники в личинок. При цьому глутатіонредуктазну активність у T. molitor в умовах нашого експерименту зареєстровано тільки при 37 °С. Статистично вірогідних змін рівня відновленого глутатіону протягом життєвого циклу комах не спостерігається.

Ключові слова: пероксидне окислення ліпідів, антиоксидантні ферменти, великий борошняний хрущак.

Отримано: 0000-00-00
Опублiковано на сайтi: 2006-09-14

Оригiнал статтi росiйською мовою доступний для зкачування в форматi PDF.

 © Український бiохiмiчний журнал