Архів журналу > 2006 > № 1, січень-лютий

ВПЛИВ АКТИВНИХ МЕТАБОЛІТІВ АЗОТУ І КИСНЮ
НА РІВЕНЬ cGMP В МІОЦИТАХ МАТКИ

Ю. В. Данилович, В. А. Тугай

Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, Київ;
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Досліджували рівень cGMP в суспензії міоцитів матки щурів за дії нітропрусиду натрію (донатора NO), нітрит-аніону і пероксиду водню в разі оброблення міоцитів прогестероном. Суспензію клітин виділяли у присутності колагенази і соєвого інгібітора трипсину. Визначення кількості cGMP проводили з використанням стандартного тест-набору виробництва фірми «Amersham» (Велика Британія).
Базальний рівень cGMP в неактивованих міоцитах становив 1,5 ± 0,17 пмоль cGMP/мг білка (n = 5). Показано, що інкубація міоцитів з 0,1 мМ ацетилхоліном упродовж однієї години зумовлює зростання змісту cGMP в суспензії майже вдвічі, яке повністю пригнічується у присутності 0,1 мМ метиленового синього, що вказує на наявність активності розчинної гуанілатциклази в міоцитах матки. Одногодинне оброблення клітин 10 нМ прогестероном істотно не впливає на вміст cGMP. Водночас, додавання в цих умовах до суспензії 0,1 мМ нітропрусиду натрію або 10 нМ Н2О2спричинює  підвищення рівня cGMP до 3,1 ± 0,6 і 6,8 ± 0,4 пмоль cGMP/мг білка відповідно. Слабко проникний у клітину NO2- (10 нМ) не впливає на рівень cGMP. Одержані нами результати дозволяють припустити, що тривала дія активних метаболітів азоту і кисню забезпечує підвищення рівня cGMP в міометрії матки.

Ключові слова: оксид азоту, пероксид водню, cGMP, міометрій.

Оригiнал статтi українською мовою доступний для зкачування в форматi PDF.

© Український бiохiмiчний журнал