Архів журналу > 2006 > № 1, січень-лютий

ВИВЧЕННЯ ВТОРИННОЇ СТРУКТУРИ ТА ВЛАСТИВОСТЕЙ
?- І ?-ФОРМ ТРОМБІНУ ЛЮДИНИ

Л. П. Швачко, С. В. Літвінович, В. К. Кібірєв

Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України, Київ;
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Методами диференційної сканувальної мікрокалориметрії (ДСМ) та кругового ди­хроїзму (КД) вивчено вторинну структуру і властивості ?-тромбіну людини та його ?-форми, які одержують за умов автолізу нативного ферменту. За даними ДСМ у препаратах ?-тромбіну і ?-тромбіну спостерігається лише по одному піку температурного переходу при 58,5 і 53,3 °С відповідно величини яких свідчать про те, що ?-форма є менш стабільною, ніж вихідний ?-тромбін. У протилежність до цього діізопропілфосфорил-?-тромбін (ДІФ-?-тромбін) має два піки температурного переходу (57,5 та 64,5 °С). Дані кругового дихроїзму виявили, що перетворення ?-тромбіну в ?-форму слабо впливає на характер спектрів КД і вторинну структуру препаратів ферменту. Вивчення інгібіторного ефекту на процес згортання фібриногену тромбіном таких поліаніонів, як АТР і декстрансульфат (DS), показало, що збільшення від’ємного заряду молекули обумовлює зростання її інгібіторної активності. Знайдено, що за присутності каталітично неактивного ДІФ-?-тромбіну, який містить нативний аніонзв’язуючий центр (exosite 1), інгібіторна активність декстрансульфату зменшується, що пояснюється здатністю DS взаємодіяти з аніонзв’язувальним центром як ?-тромбіну, так і ДІФ-?-тромбіну. Навпаки, ДІФ-?-тромбін – препарат з пошкодженим аніонзв’язувальним центром – не впливає на інгібіторну активність декстрансульфату тому, що DS не здатен зв’язуватися з ДІФ-?-тромбіном.
Результати проведеного дослідження свідчать, що молекула тромбіну складається із двох доменів, які сильно взаємодіють один з одним. Аніонзв’язуючий центр ферменту (exosite 1) здатен грати першочергову роль при взаємодії тромбіну з таким поліаніоном, як дек­странсульфат.

Ключові слова: тромбін, інгібітори тромбіну, ?-форма тромбіну, вторинна структура, диференційна сканувальна мікрокалориметрія, круговий дихроїзм.

Оригiнал статтi росiйською мовою доступний для зкачування в форматi PDF.

© Український бiохiмiчний журнал