Архів журналу > 2006 > № 1, січень-лютий

ФОСФОРИЛЮВАННЯ ЧУТЛИВОЇ ДО ГАМКА-ЕРГІЧНИХ ЛІГАНДІВ СТИМУЛЬОВАНОЇ
Mg2+ Cl-, НСО3--АТР-ази ПЛАЗМАТИЧНИХ МЕМБРАН
МОЗКУ КОРОПА Сyprinus carpio L.

С. А. Мензіков, О. В. Мензікова

Інститут загальної патології та патофізіології РАМН, Москва, Росія;
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Досліджено фосфорилювання стимульованої Cl- та НСО3- Mg2+-АТР-ази плазматичних мембран мозку риб за допомогою [?-32Р]АТР за додавання Mg2+. Визначено, что утворення фосфопротеїну при температурі 0–1?°С залежить від часу інкубації та концентрації Mg2+в середовищі інкубації. Гідроксиламін у кількості 50 мМ  при рН 10 практично повністю інгібує утворення фосфорильованого інтермедіату. Іони Cl (10 мМ)+НСО3 (2 мМ), а також ГАМК (1–100?мкМ) дефосфорилюють АТР-азу. За присутності бікукуліну цей ефект дефосфорилювання не виявляється. о-Ванадат у кількості 10 мкМ усуває дефосфорилюючу дію аніонів і ГАМК на фосфопротеїн. Методом Ds-Na-ПААГ-електрофорезу та авторадіографії визначено, що досліджене фосфорилювання та ГАМКА­-­індуковане дефосфорилювання забезпечує білок з молекулярною масою ~56?кДа, який є субодиницею, що є складовою чутливої до ГАМКА-ергічних лігандів Cl-, НСО3--АТР-ази мозку риб. Одержані дані демонструють, що Cl-, НСО3--АТР-аза мозку риб здатна безпосередньо фосфорилюватися АТР у присутності Mg2+ і таким чином утворювати фосфорильований інтермедіат.

Ключові слова: риби, мозок, Cl-, НСО3--АТР-аза, ГАМК, бікукулін, фосфорилювання, авторадіографія.

Оригiнал статтi росiйською мовою доступний для зкачування в форматi PDF.

© Український бiохiмiчний журнал