Архiв журналу > 2006

Том 78, № 1, січень-лютий, 2006

Огляди

Кавок Н. С.
СТРУКТУРА І РЕГУЛЯЦІЯ ФЕРМЕНТІВ ТИРЕОЇДНОГО ГОРМОНОПОЕЗА

Олешко Г. М., Любченко Г. А.
БІОХІМІЧНІ СКЛАДОВІ ТА ІМУНОБІОЛОГІЧНА АКТИВНІСТЬ ФАКТОРІВ ПАТОГЕННОСТІ СТАФІЛОКОКІВ

Капля О. А., Хижняк С. В., Кудрявцева А. Г., Папагеоргакопулу Н., Осинський Д. С.
ІЗОФЕРМЕНТИ Na+, K+-ATP-ази та Ca2+-ATP-ази У ЗЛОЯКІСНИХ НОВОУТВОРЕННЯХ

Манько В. В.
МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ДОСЛІДЖЕННЯ Na+–Ca2+-ОБМІНУ В ЕКЗОКРИННИХ СЕКРЕТОРНИХ КЛІТИНАХ

Експериментальні роботи

Мензіков С. А., Мензікова О. В.
ФОСФОРИЛЮВАННЯ ЧУТЛИВОЇ ДО ГАМКA-ЕРГІЧНИХ ЛІГАНДІВ СТИМУЛЬОВАНОЇ Mg2+ Cl-, НСО3--АТР-ази ПЛАЗМАТИЧНИХ МЕМБРАН МОЗКУ КОРОПА Сyprinus carpio L.

Векліч Т. О., Костерін С. О., Родік Р. В., Черенок С. О., Бойко В. І., Кальченко В. І.
ВПЛИВ КАЛІКСАРЕНФОСФОНОВИХ КИСЛОТ НА Nа+, К+-АТР-азну АКТИВНІСТЬ У ПЛАЗМАТИЧНІЙ МЕМБРАНІ ГЛАДЕНЬКОМ’ЯЗОВИХ КЛІТИН

Швачко Л. П., Літвінович С. В., Кібірєв В. К.
ВИВЧЕННЯ ВТОРИННОЇ СТРУКТУРИ ТА ВЛАСТИВОСТЕЙ ?- І ?-ФОРМ ТРОМБІНУ ЛЮДИНИ

Погорілий Р. П., Гончарик В. П., Кожара Л. І., Зуб Ю. Л., Чуйко О. О.
ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА АКТИВНОСТІ УРЕАЗИ, ВКЛЮЧЕНОЇ В ПОЛІСИЛОКСАНОВІ ГІДРОГЕЛІ ТА КСЕРОГЕЛІ, ОДЕРЖАНІ ЗОЛЬ-ГЕЛЬ-МЕТОДОМ

Данилович Ю. В., Тугай В. А.
ВПЛИВ АКТИВНИХ МЕТАБОЛІТІВ АЗОТУ І КИСНЮ НА РІВЕНЬ cGMP В МІОЦИТАХ МАТКИ

Меленевська Н. В., Мірошниченко М. С., Філіппов І. Б., Артеменко О. Ю., Шуба М. Ф.
ДІЯ КЛІТИННО-ЗВ’ЯЗАНОГО БІЛКА А ЗОЛОТИСТОГО СТАФІЛОКОКА НА РІВЕНЬ ВНУТРІШНЬОКЛІТИННИХ ІОНІВ КАЛЬЦІЮ ТА АТP-азну АКТИВНІСТЬ АКТОМІОЗИНУ ГЛАДЕНЬКИХ М’ЯЗІВ

Єлісєєва О. П., Камінський Д. В., Черкас А. П., Амбарова Л. І., Вишемирська Л. Д., Джура О. Р.. Семен Х. О., Махотіна О. О.
ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ ОЛІЇ З НАСІННЯ АМАРАНТА НА СТАН АНТИОКСИДАНТНОЇ СИСТЕМИ ПЕЧІНКИ ТА КРОВІ МИШЕЙ ЗА РОЗВИТКУ В НИХ ЗЛОЯКІСНОЇ ЛІМФОМИ

Чижикова О. А., Палладіна Т. О.
РОЛЬ АМІНОКИСЛОТ І ЦУКРІВ У ПІДТРИМАННІ ОСМОТИЧНОГО ГОМЕОСТАЗУ У ПРОРОСТКАХ КУКУРУДЗИ ЗА УМОВ СОЛЬОВОГО СТРЕСУ ТА ОБРОБЛЕННЯ ЗЕРНІВОК СИНТЕТИЧНИМИ РЕГУЛЯТОРАМИ РОСТУ

Ковальчук Н. В.
ДИНАМІКА АКТИВНОСТІ ЛЕКТИНУ ПРИ ПРОРОСТАННІ НАСІННЯ КВАСОЛІ (Phaseolus vulgaris L.)

Гула Н. М., Хмель Т. О., Клімашевський В.М., Кулік Г. І., Тодор І. М.
N-СТЕАРОЇЛЕТАНОЛАМІН ГАЛЬМУЄ РІСТ І МЕТАСТАЗУВАННЯ КАРЦИНОМИ ЛЬЮЇС ТА МОДУЛЮЄ ЛІПІДНИЙ СКЛАД ЛЕГЕНІВ У МИШЕЙ ЗА ТУМОРОГЕНЕЗУ

Грузiна Т. Г., Дибкова С. М., Чехівська Т. П., Вембер В. В., Задорожняя А. М., Ульберг З. Р.
OДЕРЖАННЯ БІОЛЮМІНЕСЦЕНТНОГО БАКТЕРІАЛЬНОГО ШТАМУ Protobacterium phosphoreum В7071 (lux+) ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ КОНЦЕНТРАЦІЇ ІОНІВ ЦИНКУ

Моделювання біохімiчних процесів

Карахiм С. О., Горчев В. Ф.
МОДЕЛЮВАННЯ КІНЕТИКИ ФЕРМЕНТАТИВНИХ РЕАКЦІЙ, ЯКІ ВІДБУВАЮТЬСЯ ЗА УЧАСТЮ АКТИВАТОРІВ НА ПРИКЛАДІ ГІДРОЛІЗУ АТР Mg2+-АТР-азою

Методи

Гільчук П. В., Окунєв О. В., Іродов Д. М., Павлова М. В.
СУПЕРПРОДУКЦІЯ ОДНОЛАНЦЮГОВИХ АНТИТІЛ ДО IFN-?2b ЛЮДИНИ В Escherichia coli І ВИДІЛЕННЯ ЇХ У БІОЛОГІЧНО АКТИВНІЙ ФОРМІ

© Український бiохiмiчний журнал