The Ukrainian Biochemical Journal
ISSN 2409-4943

Архів журналу > 2015 > № 2, березень-квітень

КВАНТОВОХІМІЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ АНТИОКСИДАНТНОЇ
АКТИВНОСТІ ГЛУТАТІОНУ ЗА ВЗАЄМОДІЇ З ГІДРОКСИЛ-
І СУПЕРОКСИД-АНІОН-РАДИКАЛАМИ

Н. В. Соловйова1, Т. Ю. Кузнецова2

1ВДНЗ України «Українська медична стоматологічна академія», Полтава, Україна;
2Полтавський національний технічний університет ім. Ю. Кондратюка, Україна;
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

На основі аналізу результатів квантовохімічного моделювання взаємодії молекули GSH із радикалами кисню •ОН і •ООˉ встановлено, що цей процес відбувається за кислотно-основним механізмом, причому GSH по відношенню до •ОН виступає як основа, а по відношенню до •ООˉ – як кислота. Проведено кореляцію одержаних результатів квантовохімічних розрахунків (перерозподіл електронної густини, енергетичні характеристики) за взаємодії молекули GSH із •ОН і •ООˉ зі зміною макроскопічних параметрів процесу електровідновлення вільних радикалів кисню у присутності GSH (потенціал та граничний струм хвиль відновлення), що є прямим експериментальним підтвердженням на макрорівні результатів проведеного на нанорівні теоретичного моделювання.

Ключові слова: антиоксидант, гідроксил-радикал, супероксид-аніон-радикал, глутатіон.

Оригiнал статтi англiйською мовою доступний для зкачування в форматi PDF.

© Український бiохiмiчний журнал