The Ukrainian Biochemical Journal

ISSN 2409-4943

 

Архів журналу > 2015

Том 87, № 1, січень-лютий, 2015

Огляди

Векліч Т. О., Мазур Ю. Ю., Костерін С. О.
Mg2+,ATP-ЗАЛЕЖНА КАЛЬЦІЄВА ПОМПА ПЛАЗМАТИЧНОЇ МЕМБРАНИ ГЛАДЕНЬКОМ’ЯЗОВИХ КЛІТИН. І. СТРУКТУРНА ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ВЛАСТИВОСТІ
 
Зайцева О. В., Шандренко С. Г., Великий М. М.
БІОХІМІЧНІ МАРКЕРИ МЕТАБОЛІЗМУ КОЛАГЕНУ І ТИПУ КІСТКОВОЇ ТКАНИНИ
 
Любченко Г. А., Морєв Р. М., Холодна Л. С.
СУЧАСНІ ФЛУОРЕСЦЕНТНІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ МЕХАНІЗМІВ АКТИВАЦІЇ ЛІМФОЦИТІВ

Експериментальні роботи

Онопченко О. В., Косякова Г. В., Клімашевський В. М., Гула Н. М.
ВПЛИВ N-СТЕАРОЇЛЕТАНОЛАМІНУ НА ЛІПІДНИЙ СКЛАД ПЛАЗМИ КРОВІ ЩУРІВ З ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЮ ІНСУЛІНОРЕЗИСТЕНТНІСТЮ
 
Кібірєв В. К., Осадчук Т. В., Козаченко О. П., Холодович В., Федоряк О. Д., Броварець В. С.
СИНТЕЗ, БІОЛОГІЧНЕ ТЕСТУВАННЯ ТА ДОКІНГ НОВИХ БІСАМІДИНОГІДРАЗОНІВ ЯК ІНГІБІТОРІВ ФУРИНУ
 
Орисик С. І., Репіч Г. Г., Андрущенко О. О., Нікуліна В. В., Орисик В. В.,
Зборовський Ю. Л., Гарманчук Л. В., Пехньо В. І., Скачкова О. В., Вовк М. В.
ВПЛИВ КООРДИНАЦІЙНИХ СПОЛУК Pd(II) І Ni(II) ІЗ 4-АМІНО-3-МЕРКАПТО-5-МЕТИЛ-1,2,4-ТРИАЗОЛОМ НА АКТИВНІСТЬ МІТОХОНДРІАЛЬНИХ ДЕГІДРОГЕНАЗ
 
Рахметов А. Д., Лі Сан-Піль, Остапченко Л. І., Чає Хо-Зун
АНАЛІЗ АКТИВНОСТІ КРЕАТИНКІНАЗИ ТА ОЦІНКА РІВНЯ ЕКСПРЕСІЇ ПРОТЕЇНУ ЗА ВПЛИВУ ПЕРОКСИДУ ВОДНЮ ТА ТЕМПЕРАТУРИ
 
Капля О. А.
ВПЛИВ ІОНІВ ЗАЛІЗА НА АКТИВНІСТЬ АТP-ГІДРОЛАЗ КЛІТИННИХ МЕМБРАН ГЛАДЕНЬКИХ М’ЯЗІВ ОБОДОВОЇ КИШКИ ТА НИРОК ЩУРА
 
Афанасьєва К. С., Прилуцька С. В., Лозовик О. В., Богуцька К. І.,
Сиволоб А. В., Прилуцький Ю. І., Ріттер У., Шарфф П.
ФУЛЕРЕН C60 ЗАПОБІГАЄ ГЕНОТОКСИЧНІЙ ДІЇ ДОКСОРУБІЦИНУ НА ЛІМФОЦИТИ ЛЮДИНИ IN VITRO
 
Воронкова Ю. С., Бабій С. О., Іванська Л. В., Штеменко О. В., Штеменко Н. І.
АНТИОКСИДАНТНІ ВЛАСТИВОСТІ КЛАСТЕРНИХ СПОЛУК РЕНІЮ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ЕРИТРОПОЕЗ ЩУРІВ ІЗ КАРЦИНОМОЮ ГЕРЕНА
 
Гурмач В. В., Балинський О. М., Платонов М. О., Бойко О. М., Прилуцький Ю. І.
ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ МОЛЕКУЛЯРНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ДЛЯ ПОШУКУ НОВИХ БІОЛОГІЧНО АКТИВНИХ РЕЧОВИН
 
Копильчук Г. П., Волощук О. М.
АКТИВНІСТЬ NADH-УБІХІНОНРЕДУКТАЗИ ТА СУКЦИНАТДЕГІДРОГЕНАЗИ ПЕЧІНКИ ЩУРІВ ЗА УМОВ ТОКСИЧНОГО ГЕПАТИТУ, ІНДУКОВАНОГО АЦЕТОАМІНОФЕНОМ НА ТЛІ АЛІМЕНТАРНОЇ НЕСТАЧІ ПРОТЕЇНУ
 
Колупаєв Ю. Є., Вайнер А. О., Ястреб Т. О., Обозний О. І., Хрипач В. О.
РОЛЬ ІОНІВ Са В ІНДУКУВАННІ ТЕПЛОСТІЙКОСТІ КОЛЕОПТИЛІВ ПШЕНИЦІ БРАСИНОСТЕРОЇДАМИ

Історія біохімії

Виноградова Р. П., Данилова В. М., Комісаренко С. В.
ЛАУРЕАТИ ПРЕМІЇ НАН УКРАЇНИ ІМЕНІ ОЛЕКСАНДРА ВОЛОДИМИРОВИЧА ПАЛЛАДІНА ЗА 2013 РІК

© The Ukrainian Biochemical Journal