The Ukrainian Biochemical Journal
ISSN 2409-4943

Архів журналу > 2015 > № 1, січень-лютий

РОЛЬ ІОНІВ Са В ІНДУКУВАННІ ТЕПЛОСТІЙКОСТІ
КОЛЕОПТИЛІВ ПШЕНИЦІ БРАСИНОСТЕРОЇДАМИ
Ю. Є. Колупаєв1, А. О. Вайнер1, Т. О. Ястреб1,
О. І. Обозний1, В. О. Хрипач2
1Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва, Україна;
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.;
2Інститут біоорганічної хімії НАН Білорусі;
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Із використанням хелатору іонів кальцію ЕГТА та інгібітора фосфатидил­інозитолспецифічної фосфо­ліпази C – неомі­цину – досліджували участь Са2+ в трансдукції сигналів екзогенних брасиностероїдів (БС) (24-епібрасиноліду – 24 ЕБЛ і 24-епікастастерону – 24-ЕКС), що спричинюють підвищення теплостійкості клітин колеоптилів пшениці (Triticum aestivum L.). 24-годинна обробка відрізків колеоптилів 24-ЕБЛ і 24-ЕКС в концентрації 10 нМ спричинювала транзиторне посилення генерації супероксидного аніон-радикала клітинною поверхнею та подальше підвищення активності супероксиддисмутази і каталази. Попередня обробка колеоптилів ЕГТА і неоміцином значною мірою пригнічувала ці ефекти та нівелювала спричинюване БС підвищення теплостійкості колеоптилів пшениці. Обговорюються можливі механізми залучення кальцієвого сигналінгу в утворення активних форм кисню в рослинних клітинах й індукування теплостійкості рослинних клітин за дії екзогенних БС.

Ключові слова: брасиностероїди, кальцій, активні форми кисню, антиоксидантні ензими, Triticum aestivum L.

Оригiнал статтi росiйською мовою доступний для зкачування в форматi PDF.

© The Ukrainian Biochemical Journal