The Ukrainian Biochemical Journal
ISSN 2409-4943

Архів журналу > 2015 > № 1, січень-лютий

АКТИВНІСТЬ NADH-УБІХІНОНРЕДУКТАЗИ
ТА СУКЦИНАТДЕГІДРОГЕНАЗИ ПЕЧІНКИ ЩУРІВ ЗА УМОВ
ТОКСИЧНОГО ГЕПАТИТУ, ІНДУКОВАНОГО
АЦЕТОАМІНОФЕНОМ НА ТЛІ АЛІМЕНТАРНОЇ
НЕСТАЧІ ПРОТЕЇНУ

Г. П. Копильчук, О. М. Волощук

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича,
Інститут біології, хімії та біоресурсів, Україна;
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

У роботі досліджувались співвідношення редокс-форм нікотинамідних коензимів і ензиматична активність І та ІІ комплексів дихального ланцюга мітохондрій клітин печінки щурів з ацетоамінофеніндукованим гепатитом за аліментарної нестачі протеїну. Встановлено, що за умов гепатиту, індукованого ацетоамінофеном після попереднього 4-тижневого утримання щурів на низькопротеїновій дієті, в мітохондріальній фракції клітин печінки спостерігається статистично вірогідне зниження величин активності NADH-убіхінонредуктази та сукцинатдегідрогенази з одночасним підвищенням співвідношення редокс-форм нікотинамідних коензимів (NAD+/NADH) порівняно з аналогічними показниками в клітинах печінки тварин з експериментальним гепатитом, які отримували харчовий раціон, збалансований за всіма нутрієнтами. Результати досліджень можуть стати базовими для біохімічного обґрунтування підходів до корекції й усунення порушень енергетичного обміну за токсичного гепатиту, індукованого ацетоамінофеном на фоні аліментарної нестачі протеїну.

Ключові слова: аліментарна нестача протеїну, ацетоамінофеніндуковане пошкодження печінки, NADH-убіхінонредуктаза, співвідношення редокс-форм нікотин­амідних коензимів, сукцинатдегідрогеназа.

Оригiнал статтi українською мовою доступний для зкачування в форматi PDF.

© The Ukrainian Biochemical Journal