The Ukrainian Biochemical Journal
ISSN 2409-4943

Архів журналу > 2015 > № 1, січень-лютий

АНТИОКСИДАНТНІ ВЛАСТИВОСТІ КЛАСТЕРНИХ СПОЛУК
РЕНІЮ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ЕРИТРОПОЕЗ ЩУРІВ
ІЗ КАРЦИНОМОЮ ГЕРЕНА
Ю. С. Воронкова1, С. О. Бабій1, Л. В. Іванська2,
О. В. Штеменко3, Н. І. Штеменко1
1Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, Україна;
2КЗ «Міська багатопрофільна клінічна лікарня № 4 Дніпропетровської обласної ради»,
Клініко-діагностична лабораторія, Україна;
3Український державний хіміко-технологічний університет, Дніпропетровськ;
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Досліджено біохімічні характеристики функцій нирок, клітинний склад периферичної крові та кісткового мозку щурів на моделі пухлинного росту за введення цисплатину та цис-тетрахлороди-μ-ізобутиратодиреній (III), cis-Re2(i-C3H7COO)2Cl4 (I). Показано виражений нефропротекторний ефект I як за введення окремо, так і в системі реній–платина, який виявляється у збільшенні фільтраційної здатності нирок, зниженні біохімічних маркерів окислення ліпідів і протеїнів у нирковій тканині та зниженні ензимурії під час розвитку пухлини. Поряд з цим показано нормалізацію морфологічної картини кісткового мозку з одночасним підвищенням кількості еритроцитів (на 60%) і рівня гематокриту в крові та зниженням рівня патологічних форм еритроцитів (в 3,2 раза) порівняно із групою щурів-пухлиноносіїв. Запропоновано ймовірну схему впливу кластерної сполуки ренію на процеси еритропоезу в кістковому мозку через регуляцію синтезу еритропоетину в нирках.

Ключові слова: кластерні сполуки ренію, цисплатин, еритропоез, кістковий мозок, нирки.

Оригiнал статтi українською мовою доступний для зкачування в форматi PDF.

© The Ukrainian Biochemical Journal