The Ukrainian Biochemical Journal
ISSN 2409-4943

Архів журналу > 2015 > № 1, січень-лютий

ВПЛИВ КООРДИНАЦІЙНИХ СПОЛУК Pd(II) І Ni(II)
ІЗ 4-АМІНО-3-МЕРКАПТО-5-МЕТИЛ-1,2,4-ТРИАЗОЛОМ
НА АКТИВНІСТЬ МІТОХОНДРІАЛЬНИХ ДЕГІДРОГЕНАЗ
С. І. Орисик1, Г. Г. Репіч1, О. О. Андрущенко2, В. В. Нікуліна2,

В. В. Орисик3, Ю. Л. Зборовський3, Л. В. Гарманчук2, В. І. Пехньо1,

О. В. Скачкова4, М. В. Вовк3

1Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В. І. Вернадського НАН України, Київ;
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.;
2ННЦ «Інститут біології» Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Україна; 3Інститут органічної хімії НАН України, Київ;
4Національний інститут раку МОЗ України, Київ

Синтезовано комплекси Pd(II) і Ni(II): [Pd(AMMT)2]Cl2 (1), [Pd(AMMT)4]Cl2 (2), [Ni(AMMT)2(H2O)2](NO3)2 (3) з 4-аміно-3-меркапто-5-метил-1,2,4-триазолом (АММТ). Досліджено ЯМР 1Н (13С) та ЕСП спектральні характеристики сполук 1, 2. Методом РСА встановлено, що в усіх комплексах молекула АММТ координована до центрального іона металу в тіонній таутомерній формі. При співвідношенні M : L = 1 : 2 ліганд координується хелатним способом атомами азоту аміно- та сірки меркаптогрупи (сполуки 1, 3), а при співвідношенні M : L = 1 : 4 – монодентатно, тільки атомом сірки меркаптогрупи (комплекс 2). Вакантні координаційні місця в оточенні металу займають молекули води (комплекс 3). Скринінг на активність мітохондріальних дегідрогеназ цільових продуктів 13 та вихідних сполук [АММТ, K2PdCl4 (4), Ni(NO3)2∙6H2O (5)] проведено нами вперше, внаслідок чого встановлено, що комплекси Pd(ІІ) (1, 2), сіль Pd(ІІ) (4) та АММТ нормалізують активність мітохондріальних дегідрогеназ пухлинних клітин лінії Hela, виявлених у МТТ-тесті. На відміну від них, комплекс Ni(II) (3) та сіль Ni(II) (5) не стимулюють активність мітохондріальних дегідрогеназ. Загальними властивостями всіх досліджуваних сполук є відсутність впливу на клітинний цикл та рівень апоптичних клітин, а також відсутність токсичного ефекту. Таким чином, одержані результати вказують на те, що АММТ і комплекси Pd(ІІ) можуть використовуватися як модифікатори мітохондріального дихання, дисфункція якого особливо виражена у пухлинних клітинах.

Ключові слова: 1,2,4-триазоли, комплекси Pd(ІІ) та Ni(ІІ), ЯМР 1Н (13С) спектроскопія, активність мітохондріальних дегідрогеназ, апоптоз клітин.

Оригiнал статтi англiйською мовою доступний для зкачування в форматi PDF.

© The Ukrainian Biochemical Journal