The Ukrainian Biochemical Journal
ISSN 2409-4943

Архів журналу > 2015 > № 1, січень-лютий

СИНТЕЗ, БІОЛОГІЧНЕ ТЕСТУВАННЯ ТА ДОКІНГ НОВИХ
БІСАМІДИНОГІДРАЗОНІВ ЯК ІНГІБІТОРІВ ФУРИНУ
В. К. Кібірєв1, Т. В .Осадчук2, О. П. Козаченко2, В. Холодович3,
О. Д. Федоряк2, В. С. Броварець2
1Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, Київ;
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.;
2Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України, Київ;
3Ратгерський університет, Ньюарк, США

Взаємодією гідрокарбонату аміногуанідину із трьома діарильними дикарбальдегідами одержано нові бісамідиногідразони – непептидні інгібітори фурину, що характеризуються величинами констант інгібування (Kі) в межах 0,74–1,54 мкМ. Їхні бензольні кільця зв’язуються між собою  залишками п-гідрохінону, піперазину та, відповідно, адипінової кислоти. Докінг цих сполук у нещодавно опубліковану 3D-структуру фурину людини показав, що вони здатні одночасно взаємодіяти з підцентрами S1 та S4 ензиму. Загальний хід бісамідиногідразонів в активному центрі протеази є аналогічним до розташування хребта ліганду, який було кокристалізовано з фурином. Результати молекулярного моделювання дозволили намітити низку модифікацій структури синтезованих інгібіторів, які можуть поліпшити їхню антифуринову активність.

Ключові слова: фурин, непептидні інгібітори, бісамідиногідразони, біологічне тестування, докінг.

Оригiнал статтi англiйською мовою доступний для зкачування в форматi PDF.

© The Ukrainian Biochemical Journal