title ua

Архів журналу > 2014 > № 1, січень-лютий

ВПЛИВ ПРЕПАРАТУ ПОЛІФЕНОЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ
З ЧЕРВОНОГО ВИНОГРАДНОГО ВИНА НА ПОКАЗНИКИ
СИСТЕМИ L-АРГІНІН/NO У КРОВІ ЩУРІВ ЗА МАЛИХ ДОЗ
ІОНІЗУЮЧОГО ОПРОМІНЕННЯ
 
М. В. Сабадашка1, А. Р. Гнатуш1, Л. О. Дацюк1, У. В. Старанко1, А. М. Федорович1,
В. Г. Гержикова2, А. М. Зотов2, Є. А. Сластья2, Н. О. Сибірна1
 
1Львівський національний університет імені Івана Франка, Україна;
е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.;
2Національний інститут винограду і вина «Магарач», АР Крим, Україна;
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Досліджено сумарну активність NO-синтази та вміст стабільних продуктів метаболізму оксиду азоту в периферичній крові щурів за впливу малих доз іонізуючого випромінювання на фоні введення препарату природного поліфенольного комплексу з виноградного вина. Виявлено здатність поліфенольних сполук коригувати радіоіндуковані зміни в системі L-аргінін/NO. Показано, що дія малих доз рентгенівського випромінювання призводить до підвищення активності NO-синтази в периферичній крові щурів, однак у разі споживання природного поліфенольного комплексу з виноградного вина цей показник знижується до рівня контрольних значень. Підвищення активності NO-синтази за впливу радіації зумовлює збільшення вмісту NO, що відображується в накопиченні нітрит- та нітрат-аніонів у периферичній крові щурів. За введення поліфенолів сумарний вміст стабільних метаболітів оксиду азоту знижується на ранніх етапах експерименту, а на третю добу після опромінення цей показник є дещо вищим порівняно із показниками контрольної групи тварин. Таким чином, експериментально доведено здатність природного поліфенольного комплексу послаб­лювати нітративний стрес, спричинений дією іонізуючого випромінювання.

Ключові слова: рентгенівське випромінювання, поліфенольні сполуки виноградного вина, активність NO-синтази, нітрити, нітрати.

Оригiнал статтi українською мовою доступний для зкачування в форматi PDF.

© Український бiохiмiчний журнал