title ua

Архів журналу > 2014 >№ 3, травень-червень

АНТИОКСИДАНТНИЙ СТАТУС І РЕДОКС-ПОТЕНЦІАЛ
ГЛУТАТІОНУ ЕРИТРОЦИТІВ У ПАЦІЄНТІВ ІЗ ГОСТРИМ
КОРОНАРНИМ СИНДРОМОМ

І. В. Буко1, Л. З. Полонецький1, О. Г. Мрочек1, А. Г. Мойсейонок2

1Республіканський науково-практичний центр «Кардіологія », Мінськ, Білорусь;
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.;
2Науково-практичний центр НАН Білорусі з продовольства, Мінськ

Досліджено і порівняно показники окислювального стресу, системного запалення, метаболізму і редокс-статусу глутатіону (GSH) у пацієнтів, що перенесли інфаркт міокарда з підвищенням сегмента ST на електрокардіограмі (ІМпST), і пацієнтів із нестабільною стенокардією (НС). У першій групі осіб виявлено підвищення вмісту мієлопероксидази і зниження активності супероксиддисмутази, помірне збільшення вмісту інтерлейкіну 6 в умовах збереження антиоксидантного потенціалу в плазмі крові. За НС виявляються порушення про-/антиоксидантної рівноваги і системна запальна реакція. Встановлено збільшення концентрації GSH (загального GSH) в еритроцитах за ІМпST та зменшення їх в осіб з НС. При цьому зареєстровано істотний зсув редокс-потенціалу еритроцитів у бік закислення і збільшення (на противагу від пацієнтів з ІМпST) активності глутатіонпероксидази. Розглянуто механізми реалізації про- і антиоксидантних функцій еритроцитів за гострого коронарного синдрому. Підкреслено роль редокс-потенціалу GSH еритроцитів у забезпеченні закислення внутрішньосудинного середовища для S-глутатіонілірування та оптимізації редокс-сигналювання в клітинах-мішенях.

Ключові слова: рівень і редокс-потенціал глутатіону еритроцитів, інтерлейкіни, мієлопероксидаза, окислювальний стрес, гострий коронарний синдром.

Оригiнал статтi росiйською мовою доступний для зкачування в форматi PDF.

© Український бiохiмiчний журнал