title ua

Архів журналу > 2014

Том 86, № 3, травень-червень, 2014

Огляди

Вадзюк О. Б.
АТР-ЧУТЛИВІ K+-КАНАЛИ М’ЯЗОВИХ КЛІТИН: ВЛАСТИВОСТІ ТА ФІЗІОЛОГІЧНА РОЛЬ
 
Федець О. М.
СТРУКТУРА ТА ФУНКЦІЇ ГЛУТАТІОНТРАНСФЕРАЗ

 

Експериментальні роботи

 
Сіндаровська Я. Р., Гузик О. Й., Юзвенко Л. В., Демченко О. А., Діденко Л. Ф., Гриневич О. Й., Співак М. Я.
РИБОНУКЛЕАЗНА АКТИВНІСТЬ СОРТІВ ГРЕЧКИ (Fagopyrum esculentum) З РІЗНОЮ ЧУТЛИВІСТЮ ДО ВІРУСУ ОПІКУ ГРЕЧКИ
 
Коломієць О. В., Данилович Ю. В., Данилович Г. В., Костерін С. О.
Са2++-ОБМІН У МІТОХОНДРІЯХ МІОМЕТРІЯ
 
Варбанець Л. Д., Мацелюх О. В., Сейфулліна І. І., Хитрич М. В., Нідялкова Н. А., Гудзенко О. В.
КОМПЛЕКСИ КОБАЛЬТУ (II, III) З ПОХІДНИМИ ДИТІОКАРБАМОВОЇ КИСЛОТИ – ЕФЕКТОРИ ПЕПТИДАЗИ Bacillus thuringiensis ТА α-L РАМНОЗИДАЗИ Eupenicillium erubescens І Cryptococcus albidus
 
Токарчук К. О., Зайцева О. В.
УЧАСТЬ АЛЬДЕГІДІВ В ОКСИДАТИВНОМУ СТРЕСІ В ТИМОЦИТАХ ЩУРА IN VITRO
 
Заічко Н. В., Ольховський О. С., Мельник А. В., Юрченко П. О., Григор’єва Г. С., Конахович Н. Ф.
ВПЛИВ ПОЛІМІКРОЕЛЕМЕНТНОГО ПРЕПАРАТУ «ЕСМІН» НА ВМІСТ ГІДРОГЕНСУЛЬФІДУ ТА ПОКАЗНИКИ ПРО- ТА АНТИОКСИДАНТНОЇ СИСТЕМИ В МІОКАРДІ ЩУРІВ РІЗНОГО ВІКУ
 
Лабинцев А. Ю., Колибо Д. В., Юрченко Є. С. , А. А. Кабернюк, Короткевич Н. В. , Комісаренко С. В.
РОЛЬ Т-ДОМЕНУ ДИФТЕРІЙНОГО ТОКСИНУ У ВНУТРІШНЬОКЛІТИННОМУ ТРАНСПОРТУВАННІ ТОКСИНВМІСНИХ ВЕЗИКУЛ
 
Жуков О. Д., Бердишев А. Г., Косякова Г. В., Клімашевський В. М., Горідько Т. М., Мегедь О. Ф., Гула Н. М.
ВПЛИВ N-СТЕАРОЇЛЕТАНОЛАМІНУ НА РІВЕНЬ 11-ОКСИКОРТИКОСТЕРОЇДІВ, ЦИТОКІНІВ IL-1β, IL-6 ТА TNFα В ЩУРІВ ЗА НЕСПЕЦИФІЧНОГО ЗАПАЛЕННЯ ПРИ ТЕРМІЧНОМУ ОПІКУ ШКІРИ
 
Губський Ю. І., Бухтіарова Т. А., Горюшко Г. Г., Літвінова Н. В., Парамонова Г. І., Курапова Т. М., Величко О. М., Бабенко Л. П.
БІОФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ МЕМБРАН ЕРИТРОЦИТІВ ТА МЕХАНІЗМИ ВЗАЄМОДІЇ З НЕНАРКОТИЧНИМИ АНАЛЬГЕТИКАМИ В УМОВАХ ГОСТРОГО БОЛЬОВОГО СИНДРОМУ
 
Фальфушинська Г. І., Гнатишина Л. Л., Осадчук О. Й., Шідловський В. О., Столяр О. Б.
ДЕПОНУВАННЯ МІКРОЕЛЕМЕНТІВ І ВМІСТ МЕТАЛОТІОНЕЇНІВ У ЩИТОПОДІБНІЙ ЗАЛОЗІ ЛЮДИНИ ЗА ЙОДОДЕФІЦИТНОГО ЕУТИРЕОЇДНОГО ВУЗЛОВОГО ЗОБА
 
Буко І. В., Полонецький Л. З., Мрочек О. Г. , Мойсейонок А. Г.
АНТИОКСИДАНТНИЙ СТАТУС І РЕДОКС-ПОТЕНЦІАЛ ГЛУТАТІОНУ ЕРИТРОЦИТІВ У ПАЦІЄНТІВ ІЗ ГОСТРИМ КОРОНАРНИМ СИНДРОМОМ
 
Мельничук Д. О., Грищенко В. А., Весельський С. П.
ПОКАЗНИКИ ОБМІНУ ЖОВЧНИХ ПІГМЕНТІВ В УМОВАХ ДІЇ НА ОРГАНІЗМ ЕКОПАТОГЕННИХ ЧИННИКІВ І ЗА КОРЕКЦІЇ ЛІПОСОМАМИ

Історія біохімії

Виноградова Р. П., Данилова В. М.
ЛАУРЕАТИ ПРЕМІЇ НАН УКРАЇНИ ІМЕНІ ОЛЕКСАНДРА ВОЛОДИМИРОВИЧА ПАЛЛАДІНА 1997–1998 рр.

© Український біохімічний журнал