title en

Архів журналу

Том 86, № 5, вересень-жовтень, 2014

Огляди

Заічко Н. В., Мельник А. В., Йолтухівський М. М., Ольховський О. С., Паламарчук І. В.
ГІДРОГЕНСУЛЬФІД: МЕТАБОЛІЗМ, БІОЛОГІЧНЕ ТА МЕДИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ
 
Мокросноп В. М.
ФУНКЦІЇ ТОКОФЕРОЛІВ У КЛІТИНАХ РОСЛИН ТА ІНШИХ ФОТОСИНТЕЗУЮЧИХ ОРГАНІЗМІВ

Експериментальні роботи

Векліч Т. О., Шкрабак О. А., Мазур Ю. Ю., Родік Р. В., Кальченко В. І., Костерін С. О.
КІНЕТИКА ІНГІБІТОРНОЇ ДІЇ КАЛІКС[4]АРЕНУ С-90 НА АКТИВНІСТЬ ТРАНСПОРТНОЇ Ca2+,Mg2+-АТРази ПЛАЗМАТИЧНОЇ МЕМБРАНИ ГЛАДЕНЬКОМ’ЯЗОВИХ КЛІТИН
 
Басова Н. Е., Корміліцин Б. Н., Перченок А. Ю., Розенгарт Е. В., Сааков В. С., Суворов А. А.
ІНГІБІТОРНА ДІЯ ПОХІДНИХ БЕНЗИМІДАЗОЛУ НА ХОЛІНЕСТЕРАЗИ ТВАРИН У ПРИСУТНОСТІ РІЗНИХ СУБСТРАТІВ
 
Цейслєр Ю. В., Подпалова О. М., Нурищенко Н. Є., Мартинюк В. С.
АТPазна АКТИВНІСТЬ АКТОМІОЗИНУ СКЕЛЕТНИХ М’ЯЗІВ ТА МАРКЕРИ УШКОДЖЕННЯ ТКАНИН У КРОВІ ЩУРІВ В УМОВАХ ТРИВАЛОЇ ХРОНІЧНОЇ АЛКОГОЛІЗАЦІЇ
 
Бичкова С. В., Чорна Т. І.
NAADP-ЧУТЛИВІ Са2+-ДЕПО У ПЕРМЕАБІЛІЗОВАНИХ ГЕПАТОЦИТАХ ЩУРІВ
 
Тихомиров А. О.
ДИНАМІКА ТРОМБІН-ІНДУКОВАННОГО ЕКСПОНУВАННЯ АКТИНУ НА ПОВЕРХНІ ТРОМБОЦИТІВ
 
Рока-Мойя Я. М., Жерносєков Д. Д., Юсова О. І. , Капустяненко Л. Г., Гриненко Т. В.
ВИВЧЕННЯ САЙТІВ МОЛЕКУЛИ ПЛАЗМІНОГЕНУ, ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ ІНГІБУВАЛЬНИЙ ВПЛИВ Lys-ПЛАЗМІНОГЕНУ НА АГРЕГАЦІЮ ТРОМБОЦИТІВ
 
Мартиненко О. І., Кириленко Т. К., Заіменко Н. В., Антонюк М. М., Степанюгін А. В. , Плоднік Д. П., Говорун Д. М.
ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК МІЖ СПІВВІДНОШЕННЯМ РНК/ДНК, ШВИДКІСТЮ РОСТУ ТА АКУМУЛЯЦІЄЮ СЕЛЕНУ В КЛІТИНАХ ЛИСТКІВ ПШЕНИЦІ ЗА ДІЇ МІНЕРАЛІВ АНАЛЬЦИМУ І ТРЕПЕЛУ
 
Кіт Ю. Я., Мироновський С. Л., Кріль І. Й. , Гаврилюк А. М., Чоп’як В. В., Стойка Р. С.
ПРОТЕОЛІТИЧНА АКТИВНІСТЬ IgG СИРОВАТКИ КРОВІ ЩУРІВ ЛІНІЇ WISTAR ЗА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО РЕВМАТОЇДНОГО АРТРИТУ
 
Виннитська-Мироновська Б. О., Бобак Я. П., Пасічник Г. В., Ігуменцева Н. І., Самойленко А. А., ДроботЛ. Б.
МНОЖИННІ МОЛЕКУЛЯРНІ ФОРМИ АДАПТЕРНОГО ПРОТЕЇНУ Ruk/CIN85 СПЕЦИФІЧНО АСОЦІЙОВАНІ З РІЗНИМИ СУБКЛІТИННИМИ КОМПАРТМЕНТАМИ В АДЕНОКАРЦИНОМНИХ КЛІТИНАХ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ ЛЮДИНИ MCF-7
 
Шиманський І. О., Хоменко А. В., Лісаковська О. О., Лабудзинський Д. О., Апуховська Л. І., Великий М. М.
АФК-ГЕНЕРУЮЧА ТА АНТИОКСИДАНТНА СИСТЕМИ ПЕЧІНКИ ЩУРІВ ЗА ДІЇ ПРЕДНІЗОЛОНУ І ВІТАМІНУ D3
 
Рижко І. Л., Мотрук Н. В., Петров С. А.
ВПЛИВ СОЛЕЙ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ НА АКТИВНІСТЬ ТРИПСИНОПОДІБНОЇ ГІДРОЛАЗИ ІЗ Drosophila melanogaster
 
Koваленко Н. О., Білик Ж. І., Палладіна Т. О.
ВПЛИВ АДАПТОГЕННИХ ПРЕПАРАТІВ НА ФУНКЦІОНУВАННЯ Na++-АНТИПОРТЕРА ПЛАЗМАТИЧНОЇ МЕМБРАНИ В КЛІТИНАХ КОРЕНІВ КУКУРУДЗИ ЗА УМОВ ЗАСОЛЕНОГО СЕРЕДОВИЩА
 
Яремчук М. М., Дика М. В., Санагурський Д. І.
АКТИВНІСТЬ ПРООКСИДАНТНО-АНТИОКСИДАНТНОЇ СИСТЕМИ В ЗАРОДКІВ В’ЮНА ЗА ВПЛИВУ МІКРОХВИЛЬОВОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ

Короткі повідомлення

Бобровник С. А., Демченко М. О., Комісаренко С. В.
ВІКОВІ ЗМІНИ АКТИВНОСТІ СИРОВАТКОВИХ ПОЛІРЕАКТИВНИХ ІМУНОГЛОБУЛІНІВ (ПРІГ) У ЛЮДЕЙ

Історія біохімії

Виноградова Р. П., Данилова В. М.
ЛАУРЕАТИ ПРЕМІЇ НАН УКРАЇНИ ІМЕНІ ОЛЕКСАНДРА ВОЛОДИМИРОВИЧА ПАЛЛАДІНА ЗА 2005 р., 2007 р.

Хроніка

Данилова В. М., Виноградова Р. П., Комісаренко С. В.
ІВАН ЯКОВИЧ ГОРБАЧЕВСЬКИЙ – ВЧЕНИЙ, ПАТРІОТ, ГРОМАДЯНИН

© Український біохімічний журнал