title en

Архів журналу > 2014 > № 5, вересень-жовтень

МНОЖИННІ МОЛЕКУЛЯРНІ ФОРМИ АДАПТЕРНОГО
ПРОТЕЇНУ Ruk/CIN85 СПЕЦИФІЧНО АСОЦІЙОВАНІ
З РІЗНИМИ СУБКЛІТИННИМИ КОМПАРТМЕНТАМИ
В АДЕНОКАРЦИНОМНИХ КЛІТИНАХ МОЛОЧНОЇ
ЗАЛОЗИ ЛЮДИНИ MCF-7
Б. O. Виннитська-Мироновська1, Я. П. Бобак1, Г. В. Пасічник2,
Н. І. Ігуменцева1, А. A. Самойленко2, Л. Б. Дробот2
 
1Інститут біології клітини НАН України, Львів;
2Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, Київ;
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Ruk/CIN85 є проксимально розташованим по відношенню до рецепторів «сигнальним» адаптером, до складу якого входять 3 SH3 домени, Pro- і Ser-багаті райони, а також C-кінцевий «coiled-coil» домен. Завдяки використанню різних доменів і мотивів Ruk/CIN85 функціонує як платформа для перетворення сигналів у механізмах внутрішньоклітинного сигналювання. На основі аналізу кДНК були виявлені ізоформи Ruk/CIN85 із різною комбінацією доменів, залучених до протеїн-протеїнових взаємодій. Показано існування додаткових форм, які є продуктами посттрансляційних модифікацій. Однак до цього часу в літературі відсутня точна інформація щодо субклітинного розподілу множинних молекулярних форм Ruk/CIN85 і їх ролі в клітинних відповідях. На моделі аденокарциномних клітин молочної залози людини MCF-7 і з застосуванням низки методичних підходів для фракціонування клітин була показана специфічна асоціація молекулярних форм Ruk/CIN85 із різними субклітинними компартментами. Індукція апоптозу клітин MCF-7 обробкою доксорубіцином або культивуванням за відсутності сироватки призводила як до системних змін внутрішньоклітинної локалізації молекулярних форм Ruk/CIN85, так і до змін їх співвідношення. Одержані дані дозволяють по-новому підійти до оцінки потенційної фізіологічної значимості молекулярних форм Ruk/CIN85 в регуляції різних клітинних функцій.

Ключові слова: адаптерні протеїни, Ruk/CIN85, множинні молекулярні форми, клітини MCF-7, субклітинний розподіл, апоптоз.

Оригiнал статтi англiйською мовою доступний для зкачування в форматi PDF.

@Український біохімічний журнал