title en

Архів журналу > 2014

Том 86, № 4, липень-серпень, 2014

Огляди

Оболенська М. Ю.
СИСТЕМНА БІОЛОГІЯ І ПРОЕКТ «Encode»
 
Колупаєв Ю. Є., Карпець Ю. В.
АКТИВНІ ФОРМИ КИСНЮ І СТРЕСОВИЙ СИГНАЛІНГ У РОСЛИН
 
Парижак С. Я., Якубець О. І., Воробець З. Д.
МАРКЕРИ ТА РЕГУЛЯТОРНІ МЕХАНІЗМИ ЗА РАКУ ЯЄЧНИКІВ

Експериментальні роботи

Вадзюк О. Б., Костерін С. О.
АКТИВАЦІЯ ЧУТЛИВОГО ДО ГЛІБЕНКЛАМІДУ НАБУХАННЯ МІТОХОНДРІЙ МІОМЕТРІЯ ЩУРІВ В УМОВАХ ІНДУКЦІЇ ЦИКЛОСПОРИН А-ЧУТЛИВОЇ МІТОХОНДРІАЛЬНОЇ ПОРИ
 
Скороход І. О., Курдиш І. К.
ВПЛИВ ЧАСТОЧОК ВЕРМИКУЛІТУ НА АНТИОКСИДАНТНІ ВЛАСТИВОСТІ КУЛЬТУРАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА Bacillus subtilis ІМВ В-7023
 
Короткевич Н. В., Лабинцев А. Ю., Манойлов К. Ю., Криніна О. І.,
Дяченко Л. В., Колибо Д. В., Комісаренко С. В.
КЛІТИННА МОДЕЛЬ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ РЕЦЕПТОРНОЇ ТА РЕГУЛЯТОРНОЇ ФУНКЦІЙ proHB-EGF ЛЮДИНИ
 
Мінченко О. Г., Харькова А. П., Кубайчук К. І., Мінченко Д. O., Глущак Н. А., Ковалевська O. В.
ВПЛИВ ГІПОКСІЇ НА ЕКСПРЕСІЮ ГЕНІВ CCN2, PLAU, PLAUR, SLURP1, PLAT ТА ITGB1 У КЛІТИНАХ ГЛІОМИ ЛІНІЇ U87 З НОКДАУНОМ ГЕНА ERN1
 
Даніловський С. В., Мінченко Д. O., Молявко О. С., Карбовський Л. Л.,
Ковалєвська O. В., Мінченко O. Г.
ПРИГНІЧЕННЯ ERN1 МОДИФІКУЄ РЕГУЛЯЦІЮ ЕКСПРЕСІЇ ГЕНІВ TP53, MDM2, USP7 ТА PERP У КЛІТИНАХ ГЛІОМИ ЛІНІЇ U87 ЗА ГІПОКСІЇ
 
Кочубей Т. О., Максимчук О. В., Мацевич Л. Л., Півень О. О., Лукаш Л. Л.
ПРОАПОПТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ СУМАРНОГО ПРЕПАРАТУ ФІТОГЕМАГЛЮТИНІНУ ТА ЙОГО ОКРЕМИХ ІЗОЛЕКТИНІВ У КУЛЬТУРІ КЛІТИН ЛЮДИНИ 4BL
 
Чопей М. І., Афанасьєва К. С., Сиволоб А. В.
ІНТЕРКАЛЯЦІЯ ПРОТЕЇНІВ У ДНК ЯК ОДИН З ОСНОВНИХ СПОСОБІВ ФІКСАЦІЇ НАЙСТАБІЛЬНІШИХ ПЕТЕЛЬНИХ ДОМЕНІВ ХРОМАТИНУ
 
Позняк Т. А., Урвант Л. П., Гриценко П. Г., Чернишов В. І.,
Пидюра М. О., Луговськой Е. В., Комісаренко C. B.
ІНГІБУВАННЯ ПОЛІМЕРИЗАЦІЇ ФІБРИНУ СИНТЕТИЧНИМИ ПЕПТИДАМИ, ЯКІ ВІДПОВІДАЮТЬ ДІЛЯНКАМ АΑ195-205 І Γ69-77 МОЛЕКУЛИ ФІБРИНУ
 
Ковальова В. А., Гайда Л. М., Шевченко А. Є., Шелест Д. В., Остапченко Л. І.
СТАН АНТИОКСИДАНТНОЇ СИСТЕМИ ТИМОЦИТІВ ЩУРІВ В УМОВАХ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО УЛЬЦЕРОГЕНЕЗУ
 
Максимчук О. В.
ВПЛИВ ω-3 ПОЛІНЕНАСИЧЕНИХ ЖИРНИХ КИСЛОТ НА ОКСИДАТИВНИЙ СТРЕС ТА ЕКСПРЕСІЮ ЦИТОХРОМУ Р450 2Е1 В ПЕЧІНЦІ ЩУРІВ
 
Гузик М. М., Сергійчук Ю. Т., Дякун К. О., Яніцька Л. В., Кучмеровська Т. М.
ЕФЕКТ НІКОТИНАМІДУ НА ВМІСТ АМІНОКИСЛОТ У КОЛАГЕНІ КІСТОК У ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД БІОДОСТУПНОСТІ ВІТАМІНІВ ЗА ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ В ЩУРІВ
 
Головенко М. Я., Ларіонов В. Б.
КІНЕТИКА ГІДРОЛІЗУ ПОХІДНОГО 1,4-БЕНЗДІАЗЕПІНУ КАРБОКСИЛЕСТЕРАЗАМИ В ОРГАНІЗМІ МИШЕЙ

Короткі повідомлення

Петрунь Л. М.
ВПЛИВ СЕМІКАРБАЗИДУ НА ПЕРОКСИДАЦІЮ ТА РОЗВИТОК КАРЦИНОМИ ЛЬЮЇС У МИШЕЙ

Методи

Галкін О. Ю.
ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДІВ ЕПІТОПНОГО КАРТУВАННЯ АНТИГЕНІВ ПРОТЕЇНОВОЇ ПРИРОДИ

Історія біохімії

Данилова В. М., Виноградова Р. П.
ЛАУРЕАТИ ПРЕМІЇ НАН УКРАЇНИ ІМЕНІ ОЛЕКСАНДРА ВОЛОДИМИРОВИЧА ПАЛЛАДІНА 2001 р., 2003 р.

© Український біохімічний журнал